Roman Skąpski jest nowym dyrektorem Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Dyrektor został wybrany w drodze otwartego konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. W składzie powołanej przez Ministra Środowiska komisji konkursowej weszli: przedstawiciel Państwowej Rady Ochrony Przyrody, przedstawiciel rady naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego przedstawiciel marszałka Województwa Podlaskiego oraz dwóch przedstawicieli Ministerstwa Środowiska. Szczegółowo tryb przeprowadzania naboru jest uregulowany w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj