Kryzys nie jest sprzymierzeńcem do wprowadzania aspektów środowiskowych w zamówieniach publicznych. Zagadnienie to pozostaje jednak istotne. Na potrzeby stosowania w budowie dróg rozwiązań korzystnych dla środowiska wskazuje zarówno Komisja Europejska, jak i polski ustawodawca. Pytanie: czy opłacają się one zamawiającym?

Od wielu KE zachęca krajowych zamawiających by szerzyć tak zwane zielone zamówienia publiczne. Częściowo także polskie prawodawstwo zwraca uwagę na tę kwestię.

Jak wskazywała mecenas Anna Specht-Schampera, Prawo zamówień publicznych mówi, że przedmiot zamówienia opisuje się także poprzez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych. Warunkiem jest tu, że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia.

Dla środowiska i portfela

Zastosowanie prośrodowiskowych rozwiązań może zapewnić organom publicznym oszczędności finansowe szczególnie przy uwzględnieniu kosztów zamawianych produktów lub usług w całym cyklu ich życia, a nie tylko przez pryzmat ceny nabycia.

Dla przykładu, zakup produktów o niskim zużyciu energii lub wody może pomóc znacząco obniżyć rachunki za media. Zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych w zakupionych produktach może ograniczyć koszty ich unieszkodliwienia.

Projektując inwestycję drogową zamawiający wciąż zdają się nie zawsze dostrzegać aspektów środowiskowych dla tego rodzaju inwestycji, zwykle usprawiedliwiając to wyższymi kosztami takiej inwestycji.

Tymczasem, jak mówiła Anna Specht-Schampera z kancelarii Kancelarii Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy, możliwość wykorzystania coraz bardziej ekologicznych rozwiązań mogą przełożyć się choćby na oszczędności na etapie użytkowania.

Za dobry przykład rozwiązań łączących aspekty środowiskowe i oszczędności mogą służyć te zaprezentowane przez przedstawicieli partnerów konferencji.

Przy zastosowaniu optymalnych ustawień, energooszczędne rozwiązania oświetlenia dróg, w połączeniu z inteligentnym systemem sterowania oświetleniem drogowym ma szansę zwrócić się już w ciągu roku.

Włączenie oświetlenia o minutę za wcześnie i wyłączenie go o minutę za późno, to 12 godzin zbędnego zużycia energii, co w mieście średniej wielkości oznacza dodatkowe koszty rzędu 8-10 tys. zł.

A że energia elektryczna w Polsce produkowana jest w większości z węgla, każde oszczędności pozwalają zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

Oszczędności może przynieść także zastosowanie przepuszczalnej kostki, która nawet na terenach zabudowanych ułatwia naturalną retencję, a do tego pozawala zaoszczędzić na tzw. podatku od deszczu.

Optymalne rozwiązania na czas kryzysu

Niektóre, zwłaszcza mniejsze firmy odczuły spadek przychodów, przy konieczności ciągłego ponoszenia kosztów stałych. Rozwiązaniem dla nich, a co za tym idzie, także dla wykonawców głównych, może stać się wynajem maszyn budowlanych, proponowany przez firmę Bellator – Maszyny Budowlane, o którego zaletach mówił Dominik Duda.

Czytaj więcej

Skomentuj