Inwestycje drogowe są jednym z najważniejszych kół zamachowych gospodarki. W czasie pandemii Covid-19 stają się jeszcze ważniejsze niż dotychczas.

Właściciele i zarządcy dróg borykają się obecnie z problemami dotyczącymi m.in. finansowania planowanych inwestycji. Na jaką pomoc będą mogli liczyć inwestorzy? Jak przedstawia się perspektywa finansowa dla budowy dróg rządowych i samorządowych na na najbliższe miesiące i lata? Analizy są już prowadzone, wkrótce poznamy pierwsze wnioski.

Wiadomo, że o pieniądze nie będzie łatwo. Wiadomo też, że cześć inwestorów będzie musiała szukać alternatywnych do „tradycyjnych” (wkład własny plus dofinansowanie), sposobów finansowania budowy i modernizacji  dróg.

Nowy rozwiązań szukać muszą też potencjalni wykonawcy. Jeśli chcą zapewnić wysoką jakość wykonywanych usług i oferować zamawiającym ceny niższe do konkurencyjnych firm i konsorcjów, muszą poszukiwać nowych technologii czy też modeli zarządzania flotą maszyn i pojazdów.

Na te wyzwania nakłada się nowe Prawo zamówień publicznych. Obowiązujące od 1 stycznia br. przepisy, których zamawiający i wykonawcy właśnie uczą się w praktyce, z założenia mają lepiej niż poprzednia ustawa, zabezpieczać interesy obu stron. Czy rzeczywiście?

O tych i innych tematach będzie mowa podczas bezpłatnej konferencji on-line „Uwarunkowania prawne, technologiczne, finansowe i środowiskowe w inwestycjach drogowych” 1 marca.

Wśród prelegentów będą ekonomiści, przedstawiciele GDDKiA, samorządów,  dostawcy technologii i nowoczesnych rozwiązań.

Program dostępny jest TUTAJ.

Czytaj więcej

Skomentuj