W Bydgoszczy rusza unikalny w skali kraju projekt dotyczący wody deszczowej. Planowane inwestycje to budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, a także dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie Bydgoszczy. MWiK opracował katalog rozwiązań technicznych, który ma zachęcać mieszkańców do oszczędności wody deszczowej.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja zostały największym beneficjentem środków unijnych, przeznaczonych na inwestycje związane z zagospodarowaniem wód opadowych na terenach miejskich. Wart 220 mln zł projekt dostosowania sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta uzyskał 130 mln zł dofinansowania. W ciągu czterech lat zostanie zmodernizowanych 90 km sieci deszczowej, powstanie 14 km nowej sieci i ponad 80 urządzeń hydrotechnicznych, pozwalających racjonalnie gospodarować wodami opadowymi i roztopowymi.

Celem inwestycji jest modernizacja istniejącej infrastruktury kanalizacji deszczowej w mieście i budowa nowych jej elementów. Program jest elementem porządkowania gospodarki deszczowej i jest naturalnym kolejnym krokiem w działaniach miasta, po tym, jak wcześniej uporządkowano gospodarkę wodną i kanalizacyjną. Ideą jest, aby miasto funkcjonowało jak „gąbka” – akumulując wodę deszczową i umożliwiając jej wykorzystanie w okresach suszy.

Co może zrobić mieszkaniec?

MWiK opracowały także katalog porad dla mieszkańców. Ma być on impulsem dla wszystkich użytkowników i właścicieli zarządzających nieruchomościami do wprowadzania własnych rozwiązań związanych z retencjonowaniem wody deszczowej. Miejskie wodociągi oferują także doradztwo w zakresie rozwiązań inżynieryjno-technicznych co do konkretnych rozwiązań dotyczących projektowania konkretnych przedsięwzięć. Odciążenie kanalizacji deszczowej w mieście i zagospodarowanie wód opadowych we własnym zakresie w przyszłości może się przełożyć na  całkowite zwolnienie z opłat za odprowadzenie wód opadowych lub ich zdecydowane zmniejszenie.

Katalog będzie dostępny bezpłatnie online dla wszystkich użytkowników i właścicieli zarządzającymi nieruchomościami, którzy będą chcieli wprowadzić proekologiczne rozwiązania dotyczące wody deszczowej. W ciągu najbliższych kilku dni na specjalnie stworzonej stronie będzie można zapoznać się z katalogiem.

Dla zapobiegania skutkom zmian klimatu

Unijna dyrektywa wodna nakazuje wprowadzenie regulacji, zgodnie z którymi korzystanie z infrastruktury odpływowej na deszczówkę ma być płatne. Z punktu widzenia właścicieli nieruchomości, gromadzenie wody deszczowej jest rozwiązaniem ekonomicznie korzystnym: właściciel nie płaci tzw. opłaty deszczówkowej, a z drugiej strony zaspokaja swoje zapotrzebowanie na wodę, która wykorzystać może np. do podlewanie ogródka czy utrzymanie zieleni.

W polskim prawie kwestię tę reguluje Prawo wodne oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. Jest to zgodne ze strategią Unii Europejskiej, która chce w ten sposób przeciwdziałać skutkom zmian klimatu.

Czytaj więcej

2 Komentarze

  1. Jak budowałem dom w Bydgoszczy to miałem problemy z tym, że nie chcę odprowadzać wody do kanalizacji deszczowej tylko na swoje tereny zielone. Tylko dzięki swojej upartości nie dałem się na siłę podłączyć do sieci i zbudowałem studnię chłonną. Urzędnicy próbowali mi wmówić, że muszę się podłączyć do sieci.

  2. Bydgoskie wodociągi od lat się pozytywnie wyróżniają w kraju, więc nie dziwi mnie, że to akurat oni przeprowadzają takie unikalne pionierskie projekty. Z wielką uwagą będę śledził jej postępy.

Skomentuj