Rada Miasta Bydgoszczy zajmuje się aktualizacją założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku. Z tego dokumentu możemy się sporo dowiedzieć o strukturze energetycznej Bydgoszczy.

Pod koniec 2020 roku miejskie jednostki były w stanie produkować moc elektryczną na poziomie 15,5 MW, głównie dzięki spalarni odpadów ProNatury, która odpowiada za produkcję 14,3 MW. Podległe wodociągom elektrownie wodne produkują 0,5 MW, natomiast największa miejska elektrownia fotowoltaiczna na dachu nowej Astorii 0,1 MW. Pozwala to wyprodukować 79,6 GWh energii rocznie, podczas gdy zapotrzebowanie na energię złożone przez miasto w przetargu na 2022 rok szacuje się na 70 GWh. Obejmuje ono nie tylko oświetlenie miejskich budynków, w tym szkół, ale także zasilanie tramwajów.  Z danych spółki Enea wynika też, że w Bydgoszczy funkcjonuje 898 instalacji podłączonych do sieci, które są wstanie wyprodukować 7,3 MW. Problemem są jednak bariery prawne. Żeby miasto mogło samodzielnie zaopatrywać się w energię, muszą zmienić się ustawy. Prace legislacyjne w tym kierunku się toczą.

100 GWh rocznie

Realizowane są jednak inwestycje, które mają pozwolić uzyskać kolejne blisko 18,7 MW. Wówczas możliwe będzie wyprodukowanie 100 GWh rocznie. Wynikać ma to z realizowanego projektu utworzenia jedenastu nowych instalacji fotowoltaicznych na budynkach publicznych. Projekt ma być w 50% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja planują utworzenie swoich elektrowni fotowoltaicznych z możliwościami produkcji ponad 5 MW. Wspólnie z Politechniką Bydgoską miasto wytypowało kolejne lokalizacje na utworzenie farm fotowoltaicznych, które pozwoliłyby uzyskać w przyszłości kolejne 40 MW.

Port lotniczy w partnerstwie

Port Lotniczy Bydgoszcz planuje zwiększyć swoje dochody poprzez stworzenie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego farmy fotowoltaicznej. Mogłaby ona osiągnąć nawet moc 100 MW, obejmując około 130 hektarów. Aktualizacja wskazuje też, że duży potencjał istnieje w Bydgoszczy jeśli chodzi o możliwości produkcji energii dzięki elektrowniom wodnym, a także potencjał w zakresie energii wiatrowej. Pewien dystans pojawia natomiast jeśli chodzi o energię geotermalną, z uwagi na brak informacji o złożach, które pozwoliłyby uzyskać korzystny bilans ekonomiczny.

Czytaj więcej

Skomentuj