Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja wyremontuje fontannę przy Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. To forma zadośćuczynienie dla mieszkańców za niedogodności, z którymi spotykali się podczas realizacji programu „Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II”.

Odnowiona fontanna ma być atrakcją miasta. Połączy wodę, światło i dźwięk, ale jak będzie ostatecznie wyglądała – tego jeszcze nie wiemy. Modernizacja fontanny w pewien symboliczny sposób zamknie dobiegającą końca właśnie inwestycję „Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II”. Projekt kosztował 552 mln zł, z czego ponad 397 mln zł stanowiło dofinansowanie z unijnego Funduszu Spójności.

Projekt był kontynuacją realizowanego od 2002 r. z udziałem funduszu przedakcesyjnego ISPA programu „Bydgoski system wodny i kanalizacyjny” i obejmował trzy grupy zadań: zaopatrzenie w wodę (renowacja magistral wodociągowych, budowa nowych sieci wodociągowych, wymiana przewodów wodociągowych z azbestocementu), odprowadzenie ścieków (budowa nowych kanalizacji sanitarnych, renowacja kanalizacji, rozbudowa oczyszczalni „Fordon”, likwidacja i rekultywacja obiektów oczyszczania ścieków – pola irygacyjne Kapuściska i Czersko Polskie, likwidacja obiektu oczyszczania ścieków – osadnik ścieków „Łoskoń”, bagrowanie Brdy i Kanału Bydgoskiego, odprowadzenie ścieków deszczowych z obszarów stref ochronnych ujęć wód „Las Gdański” i „Czyżkówko”, rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej, likwidacja oczyszczalni ścieków „Osowa Góra” i przerzut ścieków do kolektora „A”) oraz monitoring systemu wodociągowego i kanalizacyjnego.

źródło: bydgoszcz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj