Bydgoscy radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pt. „Kierunki działań służące rewitalizacji przestrzeni publicznych Starego Miasta w Bydgoszczy”.

Opracowanie stanowi dokument strategiczny służący władzom miasta do prowadzenia działań realizacyjnych w sercu historycznej części miasta.

Obszar objęty opracowaniem obejmuje Stare Miasto w Bydgoszczy wraz z Wyspą Młyńską i terenem znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie gmachu Opery Nova, ograniczony jest ulicami: Bernardyńską, Zbożowym Rynkiem, Wałami Jagiellońskimi, Wełnianym Rynkiem, ul. Poznańską, ul. Świętej Trójcy, rzeką Brdą, ul. Marszałka Focha, ul. Pocztową i ul. Stary Port. Jest to obszar najstarszej części miasta obejmujący historyczne założenia urbanistyczne i skupiający wiele zabytkowych obiektów.

Opracowanie wytycza kierunki działań w procesie rewitalizacji Starego Miasta, dla której priorytetem jest tworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców miasta i regionu, estetycznych i przyjaznych przestrzeni publicznych, świadczących o wartości i znaczeniu miasta. Przedstawione założenia mają przyczynić się do wykreowania indywidualnego charakteru bydgoskiej starówki i nadania jej wymiaru przestrzeni twórczej związanej z działalnością artystyczną.

źródło: bydgoszcz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj