Na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Bydgoszczy zakończono już istotne prace budowlane, m.in. wykonano całość konstrukcji żelbetowej budynku przyjęcia odpadów (bunkra), garażu, centralnej dyspozytorni czy budynku sezonowania żużli. Wykonano ponadto konstrukcję stalową ścian i dachu.

– Aktualnie realizowane są prace konstrukcyjne, wykopy i fundamenty budynku cyklu termicznego, podbudowy pod konstrukcję nośną ścian i dachu budynku oczyszczania spalin, fundament komina oraz fundamenty kluczowych urządzeń – wyjaśnia Konrad Mikołajski, prezes spółki ProNatura, która realizuje projekt. – Trwają też prace związane z siecią przesyłową energii cieplnej, łączącej bydgoski Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów z miejską siecią ciepłowniczą.

W ramach projektu budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych na terenie Kompleksu Utylizacji Odpadów przy ul. Prądocińskiej w Bydgoszczy powstaje też  nowoczesna kompostownia na selektywnie zbierane odpady ulegające biodegradacji. W ramach tej części inwestycji wykonano już całość konstrukcyjną placu przyjmowania odpadów, placu rafinacji i pakowania kompostu czy placu dojrzewania kompostu. Dostarczone zostały także kontenery służące do kompostowania selektywnie zbieranych odpadów zielonych, w których zostanie wytworzony kompost, czyli nawóz dla roślin.

Redukcja ilości składowanych odpadów, wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej – to spodziewane po 2015 roku efekty ekologiczne wynikające z budowy bydgoskiego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Inwestycja jest warta ponad pół miliarda złotych.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj