Wczoraj do warszawskiego ratusza, a także do siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji wkroczyli funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Czynności mają na celu zabezpieczanie dokumentacji (w tym zapisów elektronicznych) dotyczącej inwestycji budowy i eksploatacji tzw. spalarni, a także związanej z wystąpieniem awarii w oczyszczalni „Czajka”.

Prowadzone przez CBA śledztwo dotyczy między innymi niegospodarności przy zajmowaniu się sprawami majątkowymi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji polegającej na niewłaściwym nadzorze podczas przeprowadzania inwestycji w zakresie modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków ,,Czajka”.

Awaria w Warszawie. Oświadczenie MPWiK

Zarząd spółki wod-kan wydał oświadczenie w tej sprawie.

Kierując się transparentnością działalności przedsiębiorstwa, określoną w przyjętym przez Spółkę systemie Compliance oraz procedurach antykorupcyjnych, informujemy, że w dniu dzisiejszym od godzin porannych prowadzą swoje czynności funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w oparciu o postanowienia wydane przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie.

Czynności są związane z postępowaniem przygotowawczym dotyczącym awarii układu przesyłowego, a także budowy spalarni. Należy przypomnieć, że w związku z awarią układu przesyłowego to Spółka zawiadomiła służby, m.in. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, policję oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W związku z tym prowadzone obecnie czynności wynikają z zawiadomienia złożonego przez Spółkę, a jednocześnie z samoistnych działań prokuratury.

Spółka współpracuje z CBA

MPWiK podkreśla  pełną gotowość i otwartość do współpracy z organami ścigania, dodając, że spółka i jej pracownicy już ściśle współpracują z funkcjonariuszami CBA, jak i prokuraturą.

Na chwilę obecną, w związku z prowadzonymi czynnościami organów ścigania, nie możemy podać więcej informacji w tej sprawie, czytamy w oświadczeniu. MPWiK zapewnia też, że zdarzenie nie ma wpływu na profesjonalne wykonywanie przez służby pracy na rzecz wszystkich mieszkańców Warszawy.

 

Wod-kan szkolenie 750 x 300
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj