Wikana Bioenergia, spółka zależna Wikany, zamierza w 2010 roku wybudować elektrownię biogazową w gminie Piaski w województwie lubelskim. Przewidywana wartość inwestycji wynosi 14 mln zł – poinformowała spółka w komunikacie.

Wikana Bioenergia Sp. z o.o. zawarła z Bio Power Sp. z o.o. umowę przeniesienia majątkowych praw autorskich do projektu budowlanego i sprzedaży dokumentacji technicznej.

"Wikana Bioenergia nabyła dokumentację techniczną wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę oraz raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dotyczące budowy elektrowni biogazowej 1 MW. W oparciu o tą dokumentację Wikana Bioenergia zamierza w roku 2010 zrealizować inwestycję budowy elektrowni biogazowej w gminie Piaski. Przewidywana wartość omawianej inwestycji, wg założonego kosztorysu wynosi 14 mln zł. Omawiany projekt będzie pierwszą inwestycją, realizowaną w ramach przyjętej dla grupy kapitałowej Wikana strategii dywersyfikacji przychodów poprzez rozwijanie działalności w sektorze produkcji energii ze źródeł odnawialnych" – napisano w komunikacie.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj