Do 2012 roku 120 budynków komunalnych zostanie podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej dzięki realizowanemu wspólnie przez stołeczny ratusz, SPEC i Vattenfall Heat Poland projektowi „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”.

Projekt wynika z założeń Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2008-2012. Jest to także efekt prac miejskiego zespołu ds. klimatu, którego zadaniem jest wypracowywanie rozwiązań przyjaznych środowisku.

W pierwszym etapie wytypowane zostało 120 budynków do podłączenia instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. Oznacza to, że do 2012 roku na obszarze niektórych dzielnic miasta liczba budynków z centralnym ogrzewaniem wzrośnie nawet o 200%. W pierwszym etapie najwięcej budynków przyłączonych zostanie na Pradze Północ – 73 oraz Pradze Południe – 28. Po realizacji pierwszego etapu projektu liczba budynków z zasobu komunalnego podłączonych do centralnego ogrzewania zwiększy się 493 do 613. To zdecydowany skok. Do tej pory podłączanych było ok. 20 budynków rocznie.

Projekt będzie współfinansowany przez wszystkich partnerów:
– Urząd Miasta pokryje koszty: opracowania dokumentacji projektowej, wykonania centralnej instalacji wewnątrz budynku, zakupu węzłów cieplnych oraz opłaty przyłączeniowej.
– Partnerzy zewnętrzni opracują: dokumentację projektową przyłączy cieplnych, węzłów cieplnych, wybudują węzły cieplne (Vattenfall Heat Poland) oraz wykonają przyłącza miejskiej sieci ciepłowniczej do budynków (Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej).

źródło: um.warszawa.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj