Do 2012 roku 120 budynków komunalnych zostanie podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej dzięki realizowanemu wspólnie przez stołeczny ratusz, SPEC i Vattenfall Heat Poland projektowi „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”.

Projekt wynika z założeń Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2008-2012. Jest to także efekt prac miejskiego zespołu ds. klimatu, którego zadaniem jest wypracowywanie rozwiązań przyjaznych środowisku.

W pierwszym etapie wytypowane zostało 120 budynków do podłączenia instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. Oznacza to, że do 2012 roku na obszarze niektórych dzielnic miasta liczba budynków z centralnym ogrzewaniem wzrośnie nawet o 200%. W pierwszym etapie najwięcej budynków przyłączonych zostanie na Pradze Północ – 73 oraz Pradze Południe – 28. Po realizacji pierwszego etapu projektu liczba budynków z zasobu komunalnego podłączonych do centralnego ogrzewania zwiększy się 493 do 613. To zdecydowany skok. Do tej pory podłączanych było ok. 20 budynków rocznie.

Eko lokator Toruń

Projekt będzie współfinansowany przez wszystkich partnerów:
– Urząd Miasta pokryje koszty: opracowania dokumentacji projektowej, wykonania centralnej instalacji wewnątrz budynku, zakupu węzłów cieplnych oraz opłaty przyłączeniowej.
– Partnerzy zewnętrzni opracują: dokumentację projektową przyłączy cieplnych, węzłów cieplnych, wybudują węzły cieplne (Vattenfall Heat Poland) oraz wykonają przyłącza miejskiej sieci ciepłowniczej do budynków (Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej).

źródło: um.warszawa.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj