Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tarnowie otrzyma 55 mln zł na budowę systemu energetycznego.

Źródłem dofinansowania w formie pożyczki będzie program priorytetowy NFOŚiGW. Całkowity koszt przedsięwzięcia to prawie 65 mln zł.

Celem projektu jest przystosowanie systemu ciepłowniczego w Tarnowie do wymogów unijnych. Obecnie zasadnicza część produkcji ciepła jest prowadzona w kotłach węglowych. Niespełnianie tego warunku ogranicza dostęp do środków Unii Europejskiej na modernizację sieci ciepłowniczych i likwidację lokalnych źródeł niskiej emisji.

W ramach inwestycji zostanie wybudowana instalacja do kogeneracji o mocy 38,5 MW. Postawione zostanie także 180 kolektorów słonecznych o mocy 340 kW. Dzięki temu do produkcji ciepła wykorzystywane zostanie w 50 proc. połączenie kogeneracji i OZE. Zmniejszy się też emisja zanieczyszczeń.

Realizacja tarnowskiej inicjatywy przyniesie wymierne korzyści ekologiczne, w tym przede wszystkim wpłynie na ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla (19 000 Mg/rok) oraz zmniejszenie emisji: SOx (205 Mg/rok), NOx (41 Mg/rok) i pyłu (57 Mg/rok). Pozostałe spodziewane efekty to: ilość wytworzonej energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji – 36 000 MWh/rok; ilość wytworzonej energii cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji – 340 000 GJ/rok; ilość wytworzonej energii cieplnej w kolektorach słonecznych – 1,1 GJ/rok; zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 160 000 GJ/rok.

Do 20 grudnia 2018 r. będzie trwał jeszcze nabór w ramach programy priorytetowego NFOŚiGW “Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze”, z którego pochodzi dofinansowanie dla tarnowskiego przedsięwzięcia. Warunkiem uzyskania wsparcia na modernizację sieci ciepłowniczej jest wykazanie, że system ciepłowniczy spełnia warunki efektywnego systemu ciepłowniczego w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.

Czytaj więcej

Skomentuj