W Płońsku po 18 miesiącach realizacji, uroczyście oddano do użytku jedną z największych w Polsce nowoczesną elektrociepłownię opalaną biomasą i zakończono modernizację systemu ciepłowniczego miasta.

Modernizacja systemu ciepłowniczego w Płońsku przy wykorzystaniu biomasy została dofinansowana pożyczką 17,8 mln zł przez Narodowy Fundusz (53% kosztów inwestycji) i dotacją 11,3 mln zł z EkoFunduszu (33% kosztów projektu). Koszt całego przedsięwzięcia wynosi ok. 33,7 mln złotych.

Najważniejszym elementem zrealizowanego projektu była modernizacja istniejącego centralnego źródła ciepła w celu przystosowania go do spalania biomasy, modernizacja sieci przesyłowych oraz węzłów cieplnych. Ze środków Narodowego Funduszu sfinansowano częściowo dostawę i montaż kotła parowego o mocy 10,2 MW opalanego biomasą, dostawę i montaż turbiny parowej oraz większość robót i dostaw sprzętu przy modernizacji elektrociepłowni i systemu ciepłowniczego. Elektrociepłownia w Płońsku jest przystosowana do opalania zrębkami drzewnymi. Technologia wyróżniona światową nagrodą Energy Globe umożliwia produkcję energii uznawanej w 100% za „zieloną”. Roczna produkcja „zielonej” energii elektrycznej wyniesie ok. 11 tys. MW. W ciągu roku spalane będzie ponad 25 tys. ton biomasy, a zużycie miału węglowego zmniejszy się o 70%. Elektrociepłownia będzie mogła w ciągu roku zagospodarować i spalić biomasę z ok. 800 ha areału upraw roślin energetycznych. Zapotrzebowanie na biopaliwo pozwoli zagospodarować i wykorzystać gleby odłogowe, również okresowo zalewowe, o dużym potencjale plonotwórczym, które zostały zaniechane rolniczo. Według szacunków Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Płońsku nowa inwestycja i cała związana z nią infrastruktura przyczyni się do powstania 50-70 nowych miejsc pracy.

Zastosowanie odnawialnego źródła energii oraz instalacji skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej (tzw. kogeneracja) w oparciu o spalanie biomasy w ciepłowni miejskiej w Płońsku spowoduje ograniczenie zużycia węgla oraz redukcję emisji zanieczyszczeń, m.in. dwutlenku węgla o ponad 35 tys. ton rocznie.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj