Bez pomocy państwa ani przedsiębiorstwa komunalne, ani ich właściciele, czyli samorządy sobie nie poradzą. Taką pomoc ma stanowić tzw. tarcza antykryzysowa. Jej druga wersja została uchwalona przez Sejm w pierwszych dniach w kwietnia. Jakie szczegółowe wsparcie oferuje?

Przed przyjęciem Tarczy 2.0 posłowie musieli przegłosować 77 poprawek. Jej przepisy obejmują niemal każdy sektor gospodarki, a ogromna część rozwiązań, pośrednio lub bezpośrednio, może wspierać samorządy oraz firmy branży komunalnej.

Jak działa Tarcza 2.0?

Duże przedsiębiorstwa wod-kan, borykające się ze spadającymi przychodami, rosnącymi kosztami i problemem dotrzymania ściągalnością należności, wydają się tarczą rozczarowane. Dotyczy to zresztą większości firm funkcjonujących w branży gospodarki komunalnej. Jak jednak zapewniają przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, trwają prace nad Tarczą 3.0. Część postulatów branży już zostało wdrożonych w ramach jej uchwalonych regulacji.

W ramach nowych przepisów pomoc mają otrzymać przedsiębiorstwa i samorządy. To m.in. brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych, zwalnianie z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia w realizacji przetargów, nienaliczenie kar umownych w tej procedurze nie ma stanowić naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W tarczy pojawiają się też informacje m.in. o przyspieszonym trybie lub niestosowaniu przepisów Prawa zamówień publicznych w przypadku zamówień niezbędnych do walki z koronawirusem. Do tego dochodzą jeszcze szczegółowe regulacje branżowe obowiązujące w gospodarce odpadami oraz w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym.

Szczegóły nowej Tarczy

To jednak tylko część z ogromnego pakietu ustawowych rozwiązań mających pomóc samorządom i branży komunalnej. Szczegółów będzie można się dowiedzieć podczas webinarium organizowanego przez redakcję „Przeglądu Komunalnego” oraz Kancelarię Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.

Jego uczestnicy dodatkowo otrzymają dwa szczegółowe opracowania zawierające omówienie najważniejszych instytucji Tarczy 2.0. znajdujących zastosowanie do funkcjonowania spółek komunalnych i odrębne dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin), przygotowane dla stałych klientów kancelarii. To bardzo obszerne i szczegółowe dokumenty (każdy liczy kilkadziesiąt stron), które mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów, stanowić interpretacje nowych przepisów oraz ułatwić możliwość uzyskania publicznego wsparcia.

Czytaj więcej

Skomentuj