W Doha (Katar) trwa Konferencja klimatyczna ONZ COP18. Rozpoczął się tzw. segment wysokiego szczebla z udziałem ministrów państw-delegatów.

Konferencja COP18 trwa od 26 listopada. 4 grudnia rozpoczął się segment wysokiego szczebla, w którym bierze udział minister środowiska, Marcin Korolec. To właśnie tu zapadają ostateczne decyzje co do brzmienia negocjowanych wcześniej porozumień.

– Negocjacje w Doha są bardzo intensywne. Poza udziałem w sesjach negocjacyjnych, odbywamy liczne spotkania bilateralne z partnerami z zagranicy. Na razie jestem optymistą w sprawie końcowego rezultatu konferencji. Jesteśmy coraz bliżej porozumienia dotyczącego przyjęcia drugiego okresu rozliczeniowego Protokołu z Kioto, które uważam za najważniejszy cel dla konferencji w Doha – mówi minister Korolec. Kolejny okres zobowiązań Protokołu z Kioto ma dać negocjatorom czas na uzgodnienie nowego globalnego porozumienia o ochronie klimatu po 2020 r., które obejmie wszystkie największe gospodarki światowe.

Zakończenie szczytu w Doha planowane jest na piątek 7 grudnia. Obrady mogą zostać jednak przedłużone do momentu wypracowania końcowego porozumienia.

Konferencja COP (Konferencja Stron, ang. Conference of the Parties) jest najważniejszym organem Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC). Celem Konwencji, podpisanej w 1992 r. podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro, jest ochrona klimatu i redukcja emisji gazów cieplarnianych na świecie. Konferencja COP czuwa nad procesem wdrażania postanowień Konwencji przez poszczególne państwa (strony Konwencji), a także wypracowuje nowe postanowienia w formie decyzji. To właśnie podczas Konferencji Stron w 1997 r. został podpisany Protokół z Kioto, jak dotąd jedyne prawnie wiążące porozumienie ustanawiające zobowiązania krajów rozwiniętych w sprawie ochrony klimatu, a w szczególności zobowiązania do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj