– Nie ma się co oszukiwać, wielkie aglomeracje miejskie w Polsce nie poradzą sobie z odpadami bez dużych spalarni – tak podsumował dyskusję o przyszłości zakładów termicznego unieszkodliwiania odpadów dr Piotr Manczarski z Politechniki Warszawskiej podczas uroczystego podpisania umowy na dofinansowanie takiej inwestycji w Białymstoku

Białystok uzyskał już decyzję środowiskową i wybiera wykonawcę. Instalacja, która przetworzy 120 tys. ton odpadów rocznie ma szansę powstać do końca 2015 roku. Umowę na „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” podpisali: Małgorzata Skucha – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW oraz Alina Pisiecka – wiceprezes PUHP „LECH” sp. z o.o. należącej w 100% do miasta Białystok.

Docelowo z nowych, zmodernizowanych i rozbudowanych instalacji korzystać będzie prawie 400 tys. osób z Białegostoku oraz 9 gmin miejsko-wiejskich i wiejskich (Czarna Białostocka, Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Supraśl, Wasilków i Zabłudów.) Kluczową częścią projektu, której realizacja pochłonie blisko połowę kosztów, jest wybudowanie w Białymstoku instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Dzięki przetworzeniu i wykorzystaniu w niej 120 tys. ton odpadów rocznie, udział odpadów komunalnych trafiających na składowisko spadnie tam z 94% do 12%, a jednocześnie wytwarzana będzie energia elektryczna w ilości ponad 15 MWh rocznie oraz cieplna – do 360 tys. GJ w sezonie grzewczym.

Takie "elektrociepłownie zasilane odpadami" zbudują również inne miasta. Dofinansowanie z  UE dostaną również: Bydgoszcz, Kraków, Szczecin, Poznań i Konin. Do budowy takiej instalacji, choć bez unijnego wsparcia, przymierza się też Warszawa.

„Te miasta to elitarna grupa, która daje swoim mieszkańcom szansę na podniesienie poziomu rozwoju cywilizacyjnego. Takie instalacje poprawiają stan środowiska i polepszają jakość życia” – tłumaczyła na konferencji prasowej Aleksandra Malarz z Ministerstwa Środowiska.

NFOŚiGW jako instytucja wdrażająca II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oprócz projektu w Białymstoku, finansuje 7 podobnych inwestycji: w Poznaniu (umowa 05.10 br), Krakowie (umowa 20.04 br), Łodzi, Szczecinie (umowa 30.05 br.), Bydgoszczy (umowa 03.03 br.), Koszalinie i Koninie (umowa 27.05 br.). Wszystkie te projekty zostaną zrealizowana w formule „zaprojektuj i zbuduj”.

Łączna kwota unijnych dotacji przeznaczonych na gospodarkę odpadami komunalnymi w perspektywie finansowej 2007-2013 to ok. 1 mld euro. Jak dotąd zaalokowano kwotę ok. 3,5 mld złotych.  Dodatkowe kilkaset milionów zł Narodowy Fundusz przekaże ze środków krajowych w formie pożyczek domykających montaż finansowy tych inwestycji.

źródło: pois.nfosigw.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj