Znane są już wyniki ankiet miejskiej komisji zadaniowej ds. promocji zdrowia i ekologii, przeprowadzonych w częstochowskich placówkach oświatowych.

Celem sondażu była diagnoza poziomu edukacji zdrowotno-ekologicznej w częstochowskich przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Wyniki ankiet potwierdziły wysoki poziom edukacji proekologicznej w większości instytucji: badane szkoły chętnie uczestniczą w konkursach wiedzy o środowisku, cyklicznie przeprowadzają zajęcia stacjonarne i terenowe o tematyce ekologicznej, współpracują z instytucjami kulturalnymi i przyrodniczymi, organizują szkolenia dla nauczycieli oraz prenumerują czasopisma i albumy przyrodnicze.

Wiceprezydent Ryszardem Majer zwraca uwagę na koncepcję zagospodarowania terenów zielonych w Częstochowie, m.in. poprzez budowę centrum edukacji ekologicznej. – Ośrodek to doskonała forma łączenia przyjemnego z pożytecznym. W miejscu tym, na trasie ścieżek edukacyjnych można dokładniej poznać lokalną florę i faunę, organizować zajęcia i konkursy ekologiczne oraz podpatrywać przyrodę w jej naturalnym otoczeniu – mówi Ryszard Majer.

O efektywności istnienia centrum proekologicznego opowiada Bożena Puskarczyk z Żor, gdzie w Parku Piaskownia od kilkunastu lat funkcjonuje Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej.- Założeniem naszego ośrodka jest to, by był to obiekt edukacyjny, zachowujący charakter prawdziwego lasu. Na terenie parku wytyczono ścieżkę dydaktyczną, wzdłuż której można zobaczyć siedliska oraz kolekcje roślinne. Odwiedzający nas mają do swojej dyspozycji blisko 4 hektary terenu wraz z wodnym akwenem – mówiła urzędniczka z Wydziału Inżynierii Środowiska Urzędu Miasta w Żorach.

Obecnie Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta wspólnie z pracownikami naukowymi Akademii im. Jana Długosza, na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zasobów przyrodniczych w mieście, przygotuje wstępną koncepcję lokalizacji ośrodka edukacji ekologicznej i ewentualnych ścieżek dydaktycznych. Utworzenie centrum będzie możliwe po uzyskaniu środków zewnętrznych, unijnych i krajowych.

Działające w całej Polsce centra edukacji ekologicznej to wyznaczone miejsca z bogatą florą i fauną, gdzie zainteresowani ekologią edukują się poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą. W centrach wyznacza się ścieżki dydaktyczne, na trasie których umieszczone są kolekcje roślinne. Do obserwacji przyrody służą również pomoce, jak lornetki, lupy, mapy i kompasy. Na terenach większości ośrodków znajdują się zbiorniki wodne oraz miejsca do organizowania konkursów proekologicznych, ognisk i zabaw rekreacyjnych.

źródło: czestochowa.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj