W Polsce działa zaledwie dziewięć instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Konieczna jest budowa jeszcze co najmniej kilkunastu – inaczej utoniemy w odpadach. W sąsiednich Niemczech takich instalacji jest prawe 100.

W Polsce wytwarza się rocznie ok. 14,5 mln ton odpadów komunalnych, w tym ok. 4,5 mln ton tzw. odpadów resztkowych, nienadających się do powtórnego wykorzystania ani recyklingu.

Jako zagospodarować odpady

– Jedynym racjonalnym sposobem zagospodarowania tych odpadów jest ich energetyczne wykorzystanie w instalacjach termicznego przekształcania odpadów komunalnych – stwierdził Dominik Bąk, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podczas czerwcowej konferencji „Paliwa z odpadów”, zorganizowanej przez firmę Abrys w Wiśle.

Idźmy w kierunku spalarni

Głos w tej sprawie podczas tej samej konferencji zabrał m.in. dr inż. Aleksander Sobolewski, dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, nie ma żadnych wątpliwości: spalarnie są ekologiczne.

– To my działamy ekologicznie, nie ten, który wieczorem spala odpady w palenisku – przekonuje. – Czy działamy proekologicznie, odzyskując energię z odpadów? Jeśli odpady zostawimy, żeby gdzieś tam gniły, to efekt cieplarniany jest dużo gorszy. Nie wspomnę o zaśmieconych lasach. Tak, to my, idąc w kierunku spalarni, działamy jak najbardziej ekologicznie – stwierdził stanowczo.

Zdaniem dra Sobolewskiego, coraz trudniej będzie pozyskać surowce i energię. – A więc odzysk energii i recykling staną się koniecznością w układzie materiałowym i układzie energetycznym – podkreślał.

Śmieci w lesie

Według Sobolewskiego, brak spalarni w Polsce powoduje, że każdego roku około 200 kg odpadów na osobę ląduje w indywidualnych piecach lub w lesie. – Spalanie w Polsce wynosi 77 kg na osobę, średnia unijna 137 kg, a w Niemczech ponad 200 kg. I to jest luka, która nas dzieli od Zachodu. Musimy iść jak Niemcy – powtarzał. – W Polsce spalamy jednostkowo znacznie mniej odpadów w porównaniu do Unii Europejskiej. Te dane pokazują, że wszyscy, którzy mówią „nie budujmy spalarni”, nie mają racji – przekonywał.


Już 24 listopada 2021: 18. Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów – odzysk energii

Zapraszamy do udziału w 18. Konferencji Termiczne przekształcanie odpadów – odzysk energii, która odbędzie się w dniach 24-26 listopada 2021 r. w Apart Hotel Termy Uniejów****.

W trakcie konferencji, jak co roku, zostaną poruszone najistotniejsze tematy dla branży odzysku energii z odpadów, m.in:

  • wpływ European Green Deal oraz pakietu FitFor55 na rozwój i funkcjonowanie Instalacji Odzysku Energii (IOE),
  • perspektywy dla lokalnych IOE w Polsce oraz ich rozwój na poziomie powiatowym – przegląd planowanych inwestycji,
  • możliwości dofinansowania ze środków krajowych,
  • uwarunkowania budowy nowych instalacji (w tym aspekt społeczny) i doświadczenia eksploatacyjne funkcjonujących IOE,
  • techniczne aspekty odzysku energii z odpadów i jego miejsce w hierarchii postępowania z odpadami,
  • modernizacja źródeł ciepła w kierunku energetycznego wykorzystania odpadów, nowe technologie dla odzysku energii z odpadów.

Program wydarzenia

 

Czytaj więcej

Skomentuj