875 mln zł dotacji oraz 185 mln zł pożyczek na realizację zadań określonych w programie priorytetowym Czyste Powietrze to efekt porozumienia podpisanego we wtorek 18 grudnia przez szesnastu prezesów WFOŚIGW.

Umowy zostały podpisane w Ministerstwie Środowiska w obecności szefa resortu Henryka Kowalczyka oraz Kazimierz Kujdy, prezesa NFOŚiGW, a także Bogusława Białowąsa, prezesa Banku Ochrony Środowiska oraz Anny Król, zastępcy prezesa NFOŚiGW, nadzorującej wdrażanie programu “Czyste Powietrze”.

Przekazanie środków do wojewódzkich funduszy nastąpi w 2019 r. Pierwsza transza (z dwóch) będzie przekazana na początku przyszłego roku. Wysokość kwot dla każdego WFOŚiGW określono w zależności od zgłoszonego przez nie zapotrzebowania oraz deklaracje ich własnego udziału.

Wielkość udostępnianych funduszom kwot znajduje się w przedziałach od 25 do 100 mln zł (dotacje) oraz od 6 do 21 mln zł (pożyczki). Natomiast deklarowany wkład własny funduszy wojewódzkich wynosi 206 mln zł i waha się w przedziałach od 375 tys. zł do 10,8 mln zł (dotacje) oraz od 0 do 40 mln zł (pożyczki). Planowana na realizację projektu w 2019 r. kwota wynosi zatem prawie 1,3 mld zł.

Program “Czyste Powietrze” wdrażany jest od 19 września. Obecnie przyjęto 16 tys. wniosków. Jak deklarują przedstawiciele NFOŚiGW, pierwsze umowy z beneficjentami w większości funduszy zostaną zawarte jeszcze przed końcem 2018 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj