Ponad 34 mln zł będzie kosztowała instalacja odsiarczana i odazotowania spalin w Ciepłowni Miejskiej Konstantynowska w Pabianicach. Inwestycja umożliwi dostosowanie obiektu do nowych norm z zakresu ochrony środowiska. Przedsięwzięcie ma potrwać do końca 2021 r.  

Pabianicki Zakład Energetyki Cieplnej otrzyma na jego realizację dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki pochodzą z realizowanego przez fundusz programu “Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, część 1 E-Kumulator – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu”. Umowa została podpisana 10 maja.

Instalacja oczyszczania spalin dla źródeł produkcji ciepła będzie składała się z kotłów wodnych WR-25 pracujących w pabianickiej ciepłowni. Dzięki inwestycji, dla ciepłowni w Pabianicach na koniec 2022 r. zaplanowano ograniczenie emisji: dwutlenku siarki o 147,103 Mg/rok, tlenków azotu o 10,509 Mg/rok, pyłów o średnicy w przedziale 2,5-10 mikrometra o 59,204 Mg/rok oraz tlenku węgla o 12,601 Mg/rok.

Prace inwestycji potrwają do grudnia 2021 r. Jej całkowity koszt to prawie 34,3 mln zł, z czego niemal 20,9 mln zł stanowi kwota dofinansowania z NFOŚiGW.

Źródło: NFOŚiGW

Czytaj więcej

Skomentuj