Stworzenie dachu zielonego wymaga nie tylko odpowiednich akcesoriów, ale także wiedzy prawnej. Jakie są wytyczne, normy i przepisy aktualnie obowiązujące w Polsce?

Dachy zielone są ważnym narzędziem łagodzenia miast i ich adaptacji do zmian klimatu. Nie jest tajemnicą, że dzięki dachom zielonym możemy lepiej zarządzać wodami opadowymi, ograniczać efekt miejskiej wyspy ciepła i zwiększyć liczbę siedlisk fauny i flory. Pytanie jednak jak odnaleźć się w gąszczu przepisów regulujących powstawanie i zarządzanie dachami zielonymi?

Spójna i kompleksowa regulacja prawna

Rosnące zainteresowanie dachami zielonymi stawia przed inwestorami i wykonawcami nowe wyzwania. Spójna i kompleksowa regulacja prawna mogłaby pomóc zorganizować proces inwestycyjny. Niestety w tym wypadku prawo nie nadąża za trendami. Gdzie wobec tego szukać wytycznych? Czy można liczyć na ustawę dedykowaną dachom zielonym?

Na te i inne wątpliwości odpowie Sara Til Dąbrowska, adwokat, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu, która już w najbliższy poniedziałek (4 kwietnia) poprowadzi szkolenie online: “Dachy zielone – aspekty prawne inwestycji”, organizowane przez redakcję miesięcznika “Zieleń Miejska”.

Zagadnienia administracyjnoprawne

– W pierwszej części szkolenia przedstawimy uczestnikom zagadnienia dotyczące aspektów administracyjnoprawnych dotyczących dachów zielonych. W tym m.in. odpowiemy na pytania: Czym jest powierzchnia biologicznie czynna? Jakie jest znaczenie powierzchni biologicznie czynnej z punktu widzenia zagospodarowania przestrzennego oraz postępowania w przedmiocie warunków zabudowy i pozwolenia na budowę? Jakie obowiązki ciążą na inwestorze z punktu widzenia przepisów dotyczących retencji wody? Kiedy dach zielony ma znaczenie z punktu widzenia omawianych regulacji prawnych? – informuje Sara Til Dąbrowska.

Umowa na wykonanie dachu zielonego

W dalszej części szkolenia zostaną przybliżone uczestnikom praktyczne aspekty prawne dotyczące realizacji dachu zielonego, przede wszystkim z punktu widzenia przygotowania umowy z wykonawcą. – Dobrze przygotowana umowa stanowi drogowskaz dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego w czasie jego realizacji, ale również chroni interesy stron w sytuacjach spornych. – podkreśla adwokat.

Zasady odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego

W trzeciej części szkolenia zostanie zwrócona uwaga na zasady odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego w sytuacji nieprawidłowości przy wykonaniu umowy na realizacje dachu zielonego.

– Inwestorowi przysługuje szereg możliwości prawnych, dlatego podstawowa wiedza w tym zakresie pomoże podjąć możliwie najskuteczniejsze działania w zależności od okoliczności. – dodaje Sara Til Dąbrowska.

W ostatnim bloku tematycznym zostaną więc omówione zasady odpowiedzialności w oparciu o:
– przepisy ogólne prawa cywilnego, w tym dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o realizację dachu zielonego, warunki odpowiedzialności oraz kwestie dowodowe w razie skierowania sprawy do sądu;
– przepisy dotyczące rękojmi, które znacznie ułatwiają inwestorowi pociągnięcie wykonawcy do odpowiedzialności, ale wymagają spełnienia rygorystycznych warunków związanych ze zgłoszeniem wad przedmiotu umowy, jak również
– gwarancję jakości, jeżeli wykonawca zdecydował się jej udzielić.

Na koniec szkolenia postaramy się odpowiedzieć na pytania uczestników związane z omawianymi tematami.

Zapisy i szczegółowe informacje można znaleźć na: zielonedachy.abrys.pl

Patronat branżowy nad szkoleniem sprawują: Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Polskie Stowarzyszenie “Dachy Zielone” oraz Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu.

Zobacz też:

Od dziś w Częstochowie obowiązuje zielona ulga podatkowa. Co oznacza i kogo dotyczy?

Czytaj więcej

Skomentuj