Bydgoska spółka ProNatura rozpoczyna „dalEKOwzrocznych” – jedną z największych ekologicznych kampanii edukacyjnych w regionie. Warta ponad 2,5 mln złotych inicjatywa na rzecz środowiska, recyklingu, selektywnej zbiórki i energii odnawialnej z odpadów potrwa blisko 3 lata.

5 listopada br. oficjalnie rozpoczęto kampanię pn. „dalEKOwzroczni” i zaprezentowano jej założenia. Kampania realizowana w ramach projektu budowy spalarni odpadów kładzie nacisk przede wszystkim na recykling i selektywną zbiórkę. – To dwa silne akcenty „dalekowzrocznych”, które są podstawą efektywnego systemu gospodarki odpadami jaki funkcjonuje w Europie oraz  jaki budujemy w Bydgoszczy  i regionie  – mówi Lech Głowacki, prezes ProNatury.

Kampania potrwa do września 2015 roku. Ponad 300 szkół w Bydgoszczy, Toruniu i okolicznych gminach odwiedzi specjalny eko-bus, wyposażony w nowoczesne narzędzia dydaktyczne i stanowiska badawcze. Mobilne laboratorium w celach dydaktycznych pokona około 48 000 km, a ekologia będzie tematem blisko 2000 godzin zajęć. Wiedzę z lekcji sprawdzą specjalne konkursy. Szkolenia czekają również niemal 1500 samorządowców, urzędników i nauczycieli z gmin objętych projektem. Temat ochrony środowiska pojawi się także w mediach, serwisie internetowym i fanpagu. Nie zabraknie tu praktycznych porad dotyczących m.in. wyrzucania sprzętu elektronicznego, leków czy starych mebli. – Kampania ma szeroki zakres i wielu adresatów – wyjaśnia Lech Głowacki. – Chcemy rozwijać w mieszkańcach Bydgoszczy i regionu dobre praktyki postępowanie z odpadami, począwszy od świadomych zakupów i ograniczania wytwarzanych śmieci, przez ich segregację w domu, szkole, miejscach pracy, aż po budowanie świadomości, że problem odpadów nie znika po zapełnieniu nimi kolejnych pojemników i składowiska. Wyrzucane przez każdego z nas odpady mogą być ponownie wykorzystane, także jako surowiec energetyczny, z którego w specjalnych, nowoczesnych instalacjach produkowana jest energia odnawialna – dodaje.

Nieodłącznym elementem kampanii będzie jej bohater. Wyłoniona w specjalnym konkursie postać bociana pojawi się w filmach, materiałach informacyjnych i edukacyjnych oraz podczas wydarzeń związanych z kampanią. Bociana nie mogło zabraknąć także na inauguracji „dalekowzrocznych”. Osobiście wręczył nagrody laureatom wyróżnionych projektów. Autorem zwycięskiej pracy i pomysłodawcą bohatera kampanii jest Agnieszka Hylińska.

Kampania edukacyjna realizowana jest w ramach projektu pn. „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj