Trwa rejestracja gmin na finansowanie publicznych hotspotów Wi-Fi z darmowym Internetem. Unia rozdaje na ten cel bony o wartości 15 tys. euro.

Kwota może zostać przeznaczona na zakup i instalację sprzętu Wi-Fi umożliwiającego uruchomienie punktów dostępu do Internetu bezprzewodowego. Urządzenia będą montowane na budynkach użyteczności publicznej (ośrodkach kultury, bibliotekach, ośrodkach zdrowia, szkołach), parkach i na rynkach.

Rejestracja gmin i podmiotów działających w ich imieniu rozpoczęła się 20 marca i odbywa się za pośrednictwem strony Wifi4EU.

Nabór wniosków wśród zarejestrowanych gmin rozpocznie się 15 maja. To informacja o tyle istotna, że o przyznaniu bonu będzie w dużej mierze decydowała kolejność zgłoszeń. Jednym z kryteriów do uruchomienia sieci hotspot będzie fakt, że nie może ona powielać działających w planowanych miejscach darmowych sieci oferujących łącze o takiej samej jakości. Korzystanie z tego Internetu będzie bezpłatne, niepoprzedzone reklamami, a użytkownicy nie będą musieli udostępniać swoich danych osobowych do celów komercyjnych.

W unijnym budżecie zarezerwowano na program 120 mln euro z przeznaczeniem dla 8 tys. gmin. Do rozdysponowania (w krajach Unii oraz Islandii i Norwegii) jest w sumie 1000 bonów. Kolejne cztery zaproszenia do składania wniosków mają zostać ogłoszone w ciągu dwóch najbliższych lat.

Więcej informacji o programie WiFi4EU tutaj.

Źródło: samorzad.pap.pl

Czytaj więcej

Skomentuj