Urząd Miasta Kielce oraz Eneris Surowce przygotowały kampanię informacyjną skierowana do mieszkańców Kielc. Współodpowiedzialność mieszkańców, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych za utrzymanie czystości w altanach i zapewnienia dostępu do nich pracownikom firm odbierających odpady to główny cel tej akcji.

„Mieszkańcu dbaj o porządek w altanie śmietnikowej – to też wizytówka Twojego domu i podwórka!” to apel, który został skierowany do mieszkańców zazwyczaj zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej.

Często mieszkańcy bloków nie czują się odpowiedzialni za czystość w tergo typu miejscach, nie prowadzą też poprawnie selektywnej zbiórki. Kampania ma tez zwrócić uwagę mieszkańców na zapewnienie dostępu pracownikom firm komunalnych do miejsc składowania odpadów. Bardzo często zdarza się, że dojazd do nich jest niemożliwy poprzez m.in. zaparkowane samochody.

Andrzej Dziewanowski, dyrektor oddziału Eneris Surowce w Kielcach zwraca uwagę, że obowiązkiem firm wywozowych jest przede wszystkim odbiór odpadów z nieruchomości, a obowiązkiem mieszkańców jest właściwe segregowanie odpadów w domach i zachowanie czystości altan, ale też nie blokowanie dostępu do tychże altan np. zaparkowanymi samochodami.

– Chcemy zwrócić uwagę mieszkańcom Kielc i administratorom budynków, że nasi kierowcy i ładowacze nie mają obowiązku sprzątania altan i utrzymywania porządku wokół nich, ponieważ nie jest to zgodne z zapisami umów z miastem na odbiór i zagospodarowanie odpadów – dodał Andrzej Dziewanowski.

W ramach kampanii przygotowano dwa spoty, a także m.in. plakaty dla wspólnot mieszkaniowych. Dodatkowo Urząd Miasta ogłosił konkurs na najładniejszą altanę śmietnikową.

– Do konkursu mogą zgłaszać się administratorzy i zarządcy nieruchomości wielorodzinnych z Kielc, którzy są odpowiedzialni za stworzenie i utrzymanie czystości w altanach na odpady na zarządzanym terenie. Z kolei cenne nagrody powinny zachęcić do licznego udziału w konkursie a przez to zmiany na lepsze otaczającej nas przestrzeni  – informuje Ewelina Palus, kierownik referatu gospodarki odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska UM Kielce.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj