Z końcem bieżącego roku upływa termin zamykania składowisk odpadów niespełniających wymogów technicznych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oferuje instrument wsparcia finansowego (w formie oprocentowanej pożyczki lub dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych) przedsięwzięć związanych z zamykaniem i rekultywacją tych składowisk.

Dotyczy on składowisk odpadów komunalnych, dla których została wydana decyzja o ich zamknięciu określająca datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na nie później niż do dnia 31 grudnia 2009 r. Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów, w których większość udziałów lub akcji posiadają samorządy. Warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków NFOŚiGW jest złożenie wniosku obejmującego rekultywację składowisk o minimalnej łącznej powierzchni 2 ha. Najbliższy nabór wniosków zostanie zakończony 30 listopada 2009 r.

Szczegółowe zasady dofinansowania, jak również formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej NFOŚiGW. Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel.: +48 (22) 45 90 405 lub pod adresem rekultywacja@nfosigw.gov.pl

źródło: NFOŚiGW

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj