Tylko do końca stycznia potrwa nabór wniosków w konkursie na rozwój ekologicznego transportu publicznego. Miasta mogą kupić nowe autobusy elektryczne, trolejbusy posiadające własne baterie, a także wybudować stacje ładowania. Do wzięcia jest 300 mln zł.

W konkursie mogą wystartować miasta wojewódzkie (oraz ich obszary funkcjonalne), a także 122 średnie miasta, które zgodnie z analizą wykonaną przez Polską Akademię Nauk w największym stopniu zagrożone są utratą funkcji społeczno-gospodarczych.

W przypadku konkursu na dofinansowanie zakupu elektrycznych autobusów i trolejbusów wsparcie finansowe Unii Europejskiej wynosi maksymalnie 85 proc. kosztów inwestycji. Jedno miasto może złożyć jeden wniosek. Wszystkie zakupione pojazdy muszą spełniać wymogi programu Dostępność Plus, czyli np. być przyjazne osobom z niepełnosprawnościami.

– To pierwszy konkurs z Programu Infrastruktura i Środowisko na rozwój komunikacji miejskiej adresowany również do miast średnich. Do tej pory z dofinansowania transportu publicznego korzystały miasta wojewódzkie i otaczające je gminy – mówi wiceminister Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak.

Termin składania wniosków w konkursie upływa 31 stycznia. Instytucją organizującą konkurs jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Miasta średniej wielkości były przede wszystkim beneficjentami programów regionalnych, którymi zarządzają władze poszczególnych województw. Od 2017 r. dla tych miejscowości przekazywane jest specjalne wsparcie – „Pakiet dla średnich miast” – który daje możliwość realizacji wielu inwestycji publicznych w ramach krajowych programów operacyjnych.

W pakiecie finansowane są inwestycje środowiskowe, np. projekty dotyczące rekultywacji zanieczyszczonych terenów w miastach Ruda Śląska, Końskie i Wieliczka na łączną kwotę około 32 mln zł oraz projekty przeciwpowodziowe w Sandomierzu, Słubicach i Oświęcimiu z dofinansowaniem około 330 mln zł.

Kolejny sektor, na który zostały zabezpieczone środki z programu to energetyka. W tym obszarze ze wsparcia skorzystały miejskie przedsiębiorstwa cieplne m.in. ze Środy Wielkopolskiej, Bełchatowa, Olecka, Zduńskiej Woli i Mielca.

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj