Ochrona powietrza przed zanieczyszczaniami oraz zwiększenie energooszczędności – na taki cel przeznaczono ponad 42 mln zł z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Można już składać wnioski konkursowe w ramach Programu Operacyjnego „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Celem programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii. Na dofinansowanie projektów przeznaczono ponad 42 mln zł. Kwota ta może wzrosnąć w trakcie trwania konkursu.

Wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu można składać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 14 września 2015 r. Szczegółowe informacje, w tym wymagane dokumenty oraz kryteria, jakie powinni spełniać wnioskodawcy, aby móc ubiegać się o wsparcie, podane są w tym ogłoszeniu.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj