Ponad 2,27 mld zł to wysokość przyszłorocznego budżetu województwa dolnośląskiego, który w czwartek został przyjęty przez sejmikowych radnych. To rekordowy budżet, z którego najwięcej pieniędzy – ponad 1,1 mld zł – zostanie przeznaczone na transport, budowę infrastruktury drogowej i kolejowej. W budżecie po raz pierwszy od lat zapisano nadwyżkę w kwocie ponad 20 mln zł.

Za przyjęciem budżetu głosowało 20 radnych, a przeciwko było 15.

Rekordowy budżet

Jak wynika z przyjętej uchwały, budżet województwa dolnośląskiego na przyszły rok wyniesie 2,274 mld zł. – To rekordowy budżet w historii samorządu województwa; prorozwojowy, proinwestycyjny. Co należy mocno podkreślić to budżet bez deficytu – mówił wcześniej marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Przyszłoroczne dochody województwa będą wyższe od tegoroczny o 564 mln zł. Wyniosą one w 2023 r. 2,295 mld zł. Wyższe też będą wydatki o 494 mln zł w stosunku do tego roku.

Transport, ochrona zdrowia, rozwój

Najwięcej pieniędzy w przyszłorocznym budżecie zostanie przeznaczonych na transport, ponad 1,117 mld zł. Na ochronę zdrowia zapisano ponad 305 mln zł, na wsparcie rozwoju regionalnego ponad 182 mln zł, na edukację i naukę ponad 134 mln zł, na rolnictwo i ochronę środowiska ponad 120 mln zł, na kulturę ponad 116 mln zł, na integrację społeczną niemal 63 mln zł, a na kulturę fizyczną i turystkę prawie 43 mln zł. W przyszłorocznym budżecie zapisano też środki na pomoc dla Ukrainy; będzie to 23 mln zł.

Zaplanowano nadwyżkę

Elżbieta Berezowska, skarbnik województwa dolnośląskiego, podkreśliła wcześniej, że w przyszłorocznym budżecie planowana jest nadwyżka w wysokość 20,5 mln zł. – To ewenement w 25-letniej historii samorządu regionalnego. W poprzednich latach mieliśmy budżety deficytowe – mówiła Berezowska. Dodała, że nadwyżkę udało się uzyskać dzięki staraniom o dodatkowe źródła finansowania z budżetu państwa i różnego rodzaju funduszy.

Berezowska podała, że przyszłoroczne wpływy z podatku CIT do budżetu województwa sięgną kwoty 1,27 mld zł, a z podatku PIT ponad 135 mln zł.

Największe inwestycje

Największe inwestycje w przyszłorocznym budżecie to budowa szpitala onkologicznego we Wrocławiu, rewitalizacja linii kolejowych oraz inwestycje drogowe. Środki budżetowe przekazane zostaną m.in. na rewitalizację linii kolejowej nr 317 i 336 na odcinku Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów-Zdrój czy rewitalizację linii kolejowej nr 340 i 308 na odcinku Jelenia Góra – Karpacz. Finansowane będą też m.in. drugi etap budowy obwodnicy Dzierżoniowa, czy budowa obwodnic Góry i Złotoryi.

Na budowę nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu w przyszłorocznym budżecie województwa zapisano prawie 110 mln zł. Na staże podyplomowe dla lekarzy i dentystów przeznaczono 51 mln zł, a na realizację programów i działań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowotnej ponad 8 mln zł.

Przed głosowaniem uchwały budżetowej sejmik odrzucił wnioski klubów opozycyjnych. Dotyczyły one m.in. finansowanie in vitro, pieniędzy na rozwój psychiatrii dziecięcej.

Czytaj więcej

Skomentuj