Gminna spółka Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji otrzymała 26 mln zł dofinansowania na przebudowę oczyszczalni ścieków w Świętym Wojciechu k. Międzyrzecza. W ramach projektu, którego całkowity koszt to 50 mln zł, w oczyszczalni zostanie zamontowana instalacja wykorzystująca odnawialne źródła energii m.in. pompy ciepła.

Dotacja w wysokości 26,4 mln zł pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jest to największa dotacja w historii Międzyrzecza.

Święty Wojciech i Kęszyca Leśna

Projekt obejmuje przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Świętym Wojciechu, montaż instalacji wykorzystującej OZE m.in. pompy ciepła, zakup specjalistycznego sprzętu, a także budowę systemy informacji przestrzennej. Mechaniczno-biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Święty Wojciech została wybudowana w 1995 roku.

– To jedna z największych inwestycji w historii Międzyrzecza – powiedziała Radiu Zachód Agnieszka Śnieg, zastępca burmistrza Międzyrzecza. – Zmodernizujemy także oczyszczalnię ścieków w Kęszycy Leśnej, to jest koszt około 5 mln zł – dodała.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 50,6 mln zł. Prace mają się rozpocząć jesienią tego roku. Termin realizacji inwestycji to 2020 r.

Woda, ścieki i e-usługi

MPWIK jest także beneficjentem projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne”. W skład partnerstwa wchodzą trzy gminy oraz 15 spółek wodno-kanalizacyjnych.

Projekt polega na wdrożeniu kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na terenie dziewięciu powiatów województwa lubuskiego. Celem projektu jest ułatwienie dostępu obywatelom, osobom niepełnosprawnym, przedsiębiorcom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji w zakresie usług wod-kan.

MPWiK eksploatuje około 140 km sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej, 136 km sieci kanalizacyjnej, dziewięć stacji uzdatniania wody, 52 przepompownie i tłocznie ścieków, trzy oczyszczalnie ścieków, 36 studni głębinowych. Zasięg sieci wodociągowej obejmuje 92,7 proc., a sieci kanalizacyjnej – 85,1 proc. mieszkańców gminy.

Czytaj więcej

Skomentuj