W ciągu dwóch lat w gminie Ryn powstaną dwie kolejne inwestycje, których głównym, wspólnym celem będzie ochrona środowiska naturalnego – budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz ekomariny.

Koszt realizacji inwestycji wyceniono na ponad 14 mln zł, z czego 10,7 mln zł to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, o łącznej długości ok. 40 km, obejmie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo i Wejdyki. Na ten cel zostanie przeznaczonych ponad 8 mln zł, z czego ponad 5,8 mln zł to środki z Unii Europejskiej. Z kolei budowa ekomariny to kontynuacja kluczowego projektu budowy sieci ekologicznych portów na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Na ten cel w gminie Ryn zostanie wydatkowanych prawie 6,7 mln zł, przy udziale 5,3 mln zł środków unijnych.

– Prace dotyczące budowy ekomariny ruszy jeszcze w tym roku – zapowiada Józef Karpiński, burmistrz Rynu. – Powstanie tu między innymi nowy budynek z kapitanatem portu, dodatkowymi pomieszczeniami socjalno-gospodarczymi oraz pomieszczeniami do naprawy i konserwacji jachtów. Wszystko wskazuje na to, że port będzie gotowy na wiosnę przyszłego roku – dodaje.

W nowym porcie powstanie ponadto 60 miejsc do cumowania. Tak jak w innych ekomarinach, tak i w tej w Rynie, będzie można usunąć i zutylizować nieczystości z jednostek pływających.

Od 2008 roku WFOŚiGW w Olsztynie dofinansował z unijnych pieniędzy 24 projekty ekologiczne na łączną kwotę 153 mln zł. Do końca 2013 roku planowane jest podpisanie kolejnych pięciu kluczowych umów.

źródło: wfosigw.olsztyn.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj