Prawie 80 lotów dronem wykonał w ubiegłym roku Zespół ds. Stosowania Techniki Specjalnej GIOŚ. Poza tym inspektorzy przeprowadzili kilkanaście badań geofizycznych. Stosowanie specjalistycznego sprzętu pomaga wykrywać procedery przestępstw środowiskowych – poinformował GIOŚ.

Zespół do spraw Stosowania Techniki Specjalnej to wykwalifikowana grupa ekspertów w strukturach Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ. Specjaliści z Zespołu STS zajmują się obsługą sprzętu – m.in. dronów i georadarów. Dzięki temu wspomagają realizację zadań ustawowych GIOŚ. Działają również na wniosek wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska lub innych jednostek (np. Policji), z którymi zawarte są odrębne umowy lub porozumienia.


Szkolenie online: Wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku, delikty administracyjne i kontrole [GOSPODARKA ODPADAMI]

Szczegóły: kontrole.abrys.pl


Georadary w służbie środowisku

W 2022 r. Zespół ds. STS wykonał 76 operacji dronowych. Zrealizował również 12 badań geofizycznych z użyciem georadaru na podstawie 13 wniosków – z czego 11 wniosków wpłynęło z WIOŚ, a 2 wnioski z Policji. Tylko raz na miejscu odstąpiono od czynności, powodem były nieodpowiednie warunki terenowe.

Zespół ds. STS Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., liczył czterech pracowników z oddziału centralnego w Warszawie oraz czterech współpracujących pracowników CLB GIOŚ: dwóch z zespołu BSP IOŚ w Pile i dwóch z zespołu BSP w Kaliszu.

Skuteczne działania Zespołu ds. STS

Dzięki pracy zespołu ds. STS w ubiegłym roku udało się wykryć niejeden proceder nielegalnego gospodarowania odpadów. Skuteczność działań prowadzonych przez ten zespół potwierdza zasadność rozbudowy struktur Inspekcji Ochrony Środowiska – czytamy w informacji GIOŚ.


Już 20 lutego 2023 zapraszamy na szkolenie online

Wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku, delikty administracyjne i kontrole [GOSPODARKA ODPADAMI]

Szczegóły na stronie: kontrole.abrys.pl

 

Program i warunki uczestnictwa na stronie: kontrole.abrys.pl

 


 

Czytaj więcej

Skomentuj