Niebawem rusza trzecia ogólnopolska edycja konkursu edukacyjnego Europejskiej Platformy Recyclingu Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego oraz ERP Batteries Poland. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zespoły mogą rejestrować się do 23 lutego 2011 r.

Kwestia odpadów to jeden z najbardziej dotkliwych problemów współczesnego świata na początku XXI wieku. Postęp i rozwój technologii nie przynoszą satysfakcjonującego rozwiązania. Góry odpadów i śmieci wciąż rosną, a do ich przyrostu przyczyniają się coraz to nowsze rodzaje odpadów takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) oraz zużyte baterie. Odpowiedzialne postępowanie z ZSEE i zużytymi bateriami to wyzwanie dla współczesnej cywilizacji. To również wyzwanie, z którym zmierzą się uczestnicy konkursu.

Celem edukacyjnego Konkursu „Drugie życie elektrośmieci” jest podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym i zużytymi bateriami oraz zbiórka tego sprzętu.

Uczniowie biorący udział w Konkursie będą osiągać ten cel w trakcie ogólnopolskiej rywalizacji Szkolnych Zespołów poprzez:

– zdobywanie wiedzy nt. zasad postępowania ze ZSEE i zużytymi bateriami,
– aktywizację i mobilizowanie do podejmowania właściwych i odpowiedzialnych działań z ZSEE i bateriami przez szkolną i lokalną społeczności,
– nawiązywanie efektywnej współpracy z organizacjami i instytucjami odpowiedzialnymi w ich miejscowości za zbiórkę tych surowców oraz promocję zbiórki.

Uczestnictwo w Konkursie daje możliwość prowadzenia aktywnej edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju podejmującej tematykę istotnych problemów cywilizacji XXI wieku. Proponowany Konkurs spełnia również kryteria udziału uczniów w projekcie edukacyjnym zgodnie najnowszym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dziennik Ustaw nr 156, poz.1046 § 21a ust.1-10) wprowadzające przepisy obligujące uczniów gimnazjów do realizacji zespołowego projektu edukacyjnego.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja od 5 lutego Zespołu na stronie Konkursu oraz wypełnienie dostępnego na stronach Konkursu formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do organizatorów konkursu do 23 lutego 2011 r.

Konkurs trwać będzie od 1 marca do 20 maja 2011 r. Zwieńczeniem konkursu będzie uroczysta Gala, na której zostaną rozdane cenne nagrody dla najlepszych zespołów szkolnych. Gala odbędzie się 10 czerwca w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik. Koordynatorem Konkursu jest Fundacja Zielony Horyzont www.zielonyhoryzont.org.pl

Więcej informacji na temat konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne będą na stronie www.drugiezycieelektrosmieci.pl.

Koordynatorem konkursu będzie Fundacja Zielony Horyzont www.zielonyhoryzont.org.pl.

źródło: zielonalekcja.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj