Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Sp. z o.o. wspólnie z Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach zapraszają do udziału w dwóch konkursach ekologicznych.

Pierwszy z nich to konkurs plastyczny pn. „Czy opakowania muszą lądować na śmietniku?” – jego celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzież, poprzez ich aktywny udział w zabawie. Proponowana technika wykonania konkursowych prac to collage, czyli technika artystyczną polegającą na formowaniu kompozycji z różnych materiałów i tworzyw.

Drugi konkurs pn.„Zbiórka odpadów segregowanych” polega na zbieraniu przez poszczególne placówki oświatowe zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz makulatury i puszek aluminiowych. Przeliczane one będą na punkty konkursowe, które premiowane będą nagrodami rzeczowymi takimi jak: komputery, drukarki, skanery.

Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać do 15 października. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.master.tychy.pl.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj