Znamy nazwiska nominowanych do tytułu Dyrektora Roku 2009 Zakładu Oczyszczania Miasta. Konkurs o tytuł Dyrektora Roku to wspólna inicjatywa Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast oraz „Przeglądu Komunalnego”.

Wśród nominowanych znajdują się:

Tadeusz Bęben – Prezes Zarządu Sita Radom,
Marek Mrówczyński – Prezes Zarządu Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej MASTER, Tychy,
Jan Szyma – Prezes Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, Sobuczyna,
Józef Wasinkiewicz – Prezes Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej,
Marek Wróblewski – dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów, Gorzów Wlkp.

Ostateczna decyzja o wyborze Dyrektora Roku 2009 zapadnie we wrześniu br. podczas posiedzenia Kapituły poprzedzającego XXVII Zjazd KFDZOM w Rawie Mazowieckiej. Przy wyborze kandydata pomocne będą wyniki audytów, przeprowadzonych wcześniej przez członków Kapituły. Uroczyste wręczenie tytułu Dyrektora Roku 2009 i statuetki Heraklesa odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 2010 w Poznaniu.

Celem konkursu jest nagrodzenie osób zasłużonych dla sektora gospodarki komunalnej, posiadających zdolności menedżerskie i wdrażających zasady nowoczesnej gospodarki odpadami. O tytuł Dyrektora Roku 2010 może ubiegać się dyrektor/prezes firmy spełniającej warunki określone dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Dodatkowym kryterium jest co najmniej pięcioletni staż pracy na ww. stanowisku.

 


 

Czytaj więcej

Skomentuj