Wiesław Pasierbek, prezes zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku–Białej został Dyrektorem Roku w konkursie redakcji „Przeglądu Komunalnego” oraz Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Nagrodę odebrał podczas poniedziałkowej gali kongresu ENVICON w Poznaniu.

Wiesław Pasierbek
Wiesław Pasierbek

W organizowanym od kilkunastu lat konkursie nagradzani są prezesi i dyrektorzy zasłużeni dla sektora gospodarki komunalnej, posiadający zdolności menedżerskie i wdrażający zasady nowoczesnej gospodarki odpadami.

W tegorocznej edycji zwyciężył Wiesław Pasierbek, prezes zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku–Białej, który piastuje to stanowisko od 2008 r. Zakład ten powstał w latach 2009-2012 w ramach projektu pn. „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielsko-Biała i gmin powiatu bielskiego”. Prezes Pasierbek wprowadził w ZGO w Bielsku-Białej szereg efektywnych rozwiązań organizacyjnych, technicznych oraz technologicznych. Dzięki temu zakład należy do najnowocześniejszych w kraju instalacji do odzysku i sortowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie. Prowadzi działalność zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, dbając o spełnienie najwyższych standardów środowiskowych.

W trakcie prezesury Wiesława Pasierbka zakład stał się też jednym z pierwszych, który posiadał podczyszczalnię odcieków składowiskowych metodą MBR. Obecnie na terenie ZGO realizowana jest inwestycja, mająca na celu hermetyzację całego procesu kompostowania.

Wiesław Pasierbek jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studiów podyplomowych na uczelniach: SGAiZ w Warszawie (Master of Business Administration), PŚ w Gliwicach (Gospodarka Odpadami) oraz AGH w Krakowie (Inżynieria Środowiska).

W tegorocznej edycji konkursu do tytułu Dyrektora Roku nominowani byli także: Artur Bogacki, prezes Spółki SITA JANTRA w Szczecinie, Jolanta Jabłońska-Wojciul, prezes Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym, Franciszek Josik, prezes Zarządu, dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zamościu, oraz Paweł Wojna prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie.

Czytaj więcej

4 Komentarze

  1. No chyba, że najlepszy jest ten kto łamie prawo antymonopolowe -polecam poczytać wyrok prezesa UOKiK i kary jakie zostały nałożone na ZGO w Bielsku-Białej.
    Ta nagroda to jakieś kpiny!!!

  2. https://www.facebook.com/smrodekbielsko/ Ten fanpage właśnie powstał, bo “zakład należy do najnowocześniejszych w kraju instalacji do odzysku i sortowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie. Prowadzi działalność zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, dbając o spełnienie najwyższych standardów środowiskowych.” Dziwne tylko, że z te najwyższe standardy to smród na pół Bielska. Dziwne, że trzeba tę inwestycję poprawiać. Na jeszcze bardziej nowoczesną?

Skomentuj