Nakłady na ochronę środowiska będą rosły, zwłaszcza jeżeli KE znowelizuje dyrektywę IPPC, dotyczącą zarządzania ochroną środowiska w zakładach przemysłowych – powiedział Maciej Nowicki, minister środowiska, w wywiadzie dla PAP.

W tej chwili KE pracuje nad nowelizacją IPPC – Dyrektywy Unii Europejskiej nr 96/61/WE z 24 września 1996 r. ws. zintegrowanego zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczeń. Dyrektywa IPPC  łączyłaby 7 dyrektyw m.in. o dużych źródłach emisji i odpadach przemysłowych. Jeżeli przejdzie ona w proponowanym kształcie, spowoduje zaostrzenie norm ochrony środowiska w najbliższych latach. Jeżeli zostanie przyjęta w 2009 r., to wejdzie w życie w 2012 r., ale przedsiębiorcy już w tej chwili muszą (…) uwzględnić te koszty w strategiach rozwojowych na najbliższe lata –  tłumaczył Maciej Nowicki.

Dyrektywa IPPC narzuca konieczność uzyskiwania tzw. pozwolenia zintegrowanego na funkcjonowanie w UE instalacji przemysłowej, w szczególnie szkodliwych dla środowiska dziedzinach przemysłu (tj. przemysłu paliwowo-energetycznego, chemicznego, mineralnego, metalurgicznego), a dodatkowo instalacje związane z gospodarką odpadami i rolnictwem. Dyrektywa IPPC dotycząca zarządzania ochroną środowiska w zakładach przemysłowych odnosi się w naszym kraju głównie do ok. 1000 największych przedsiębiorstw, z których ok. 90 proc. jest przygotowana na jej wdrożenie.

Nakłady na ochronę środowiska w Polsce składają się z nakładów na inwestycje oraz konserwację urządzeń. Łącznie z wydatkami ludności na wodę, ścieki, odpady – to jest 35 mld zł rocznie, czyli 3,5 proc. dochodu narodowego brutto. Wydatki ludności wynoszą ok. 20 mld zł rocznie. Wydatki inwestycyjne to 7-7,5 mld zł rocznie, a eksploatacyjne są na poziomie 8 mld zł rocznie. Źródłem finansowania ochrony środowiska w Polsce są przede wszystkim środki własne przedsiębiorstw i gmin – odpowiednio: 35 i 15 proc. 20 proc. stanowią środki unijne, ok. 20-25 proc. to środki funduszy inwestycyjnych, czyli NFOŚiGW oraz funduszy wojewódzkich, a reszta to kredyty bankowe – powiedział Nowicki. Dodał, że rynek inwestycji w ochronę środowiska w Polsce jest wart ok. 7,5 mld zł.

Minister poinformował również, że KE być może wycofa się z propozycji, aby 10 proc. upraw rolnych było przeznaczone na produkcję biopaliw, ponieważ okazało się, że jest to rozwiązanie mało efektywne i nie do końca korzystne dla środowiska.

źródło: Euro PAP

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj