Nowelizując ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawodawca wyeliminował obowiązek składania nowych deklaracji, gdy zmianie uległa stawka opłaty. Jak zatem przebiegać będzie egzekucja należności po tej zmianie?

“Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [dalej: u.c.p.g.] obowiązująca od 1 lutego 2015 r. wprowadziła reguły, zgodnie z którymi w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji określającej jej kwotę, lecz podstawę jej regulowania stanowi zawiadomienie organu podatkowego o wysokości opłaty (wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji).” piszą eksperci z portalu Prawo Dla Samorządu.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu. ziemski_logo

Ekorozwój Kraków 300 x 250

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj