W Warszawskiej Straży Miejskiej funkcjonują Eko Patrole, których zadaniem jest opieka nad zwierzętami, zapobieganie ich bezdomności i sprawdzanie czy właściciele humanitarnie traktują swoich podopiecznych. Referat ds. ekologicznych funkcjonuje obecnie w ramach Wydziału Specjalistycznego.

Jednostka liczy 28 funkcjonariuszy. Priorytetem działań w ramach Referatu są interwencje wobec zwierząt.

Patrole EKO warszawskiej Straży Miejskiej zajmują się ochroną zwierząt, zapobieganiem ich bezdomności, sprawdzają, czy właściciele humanitarnie traktują swoich podopiecznych. Strażnicy w miarę swoich możliwości wyłapują zwierzęta zagubione oraz zagrażające ludziom. Także zajmują się przeciwdziałaniem degradacji środowiska i dewastowaniu miejskiej zieleni, zwracają uwagę, czy podczas prowadzenia robót budowlanych nie dochodzi do nielegalnej wycinki drzew, pomagają w usuwaniu skutków anomalii pogodowych (burz bądź wichur), egzekwują przestrzeganie zasad postępowania z odpadami.

 W 2008 roku patrole EKO wykonały 11514 czynności, z czego 11106 dotyczyło zwierząt. W ramach wykonywanych działań referat ekologiczny współpracuje ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, lecznicami weterynaryjnymi i Miejskim Ogrodem Zoologicznym, a ponadto współdziała z jednostkami samorządu terytorialnego – Biurem Ochrony Środowiska i Powiatowym Lekarzem Weterynarii.
 
Chwytane zwierzęta (dzikie i bezdomne) były przekazywane służbom (instytucjom):
• Schronisko dla zwierząt „NA PALUCHU” : 2823 razy
• ZOO : 747 razy
 
Ponadto w przypadkach dotyczących dzikich zwierząt żyjących na wolności (np. łoś, dzik) patrole w 29 przypadkach współdziałały z łowczym z Urzędu Miasta.
Największa liczba czynności wykonywanych przez patrole EKO dotyczyła psów, szczególnie bezpańskich. Ponad1/3 (35%) wszystkich działań stanowiły przekazania psów do schroniska.
 
Zadaniem patroli ekologicznych jest niesienie pomocy zwierzętom oraz usuwanie skutków anomalii pogodowych. Dzwoniąc pod numer 986 i zgłaszając sprawę związaną ze zwierzętami, można oczekiwać, że to właśnie PATROL EKOLOGICZNY przybędzie na ratunek zwierzętom.
Strażnicy niosą pomoc również zwierzętom egzotycznym. Były interwencje dotyczące ptaszników np. z gatunków kędzierzawy, meksykański, węże egzotyczne np. lancetogłowy, boa dusiciele i nadrzewne, pytony, skorpiony, legwany, warany oraz ptaki egzotyczne.
 
Oprócz uprawnień, jakie posiadają strażnicy miejscy, pracownicy EKO Patrolu mają dodatkowo uprawnienia inspektorów TOZ-u oraz uprawnienia operatora pilarek spalinowych. Zwierzęta, które zostały odebrane właścicielowi trafiają do najbliższej lecznicy weterynaryjnej, z którą miasto ma podpisaną umowę, a następnie są przewożone do schroniska.

W wyposażeniu radiowozów EKO Patrolu znajdują się m.in. clipery,  chwytaki weterynaryjne, specjalistyczne rękawice, siatki, sieci, chwytaki na węże, drobne gryzonie i czerpaki, a także również kombinezony ochronne, uprząż alpinistyczna i piły spalinowe.

 
Źródło: Straż Miejska Warszawa
 
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj