Edukacja przyrodniczo-leśna dzieci i młodzieży to główny cel otwartej Izby Przyrodniczo-Leśnej w Szkółce Zespolonej Kiejsze (Nadleśnictwo Koło, woj. Wielkopolskie). Oprócz lekcji biologii, przyrody i edukacji ekologicznej w obiekcie leśnym organizowane będą imprezy, m.in. akcja „Sprzątanie świata – Polska”, Powiatowa Olimpiada Ekologiczna oraz Powiatowy Program Zagospodarowania Zużytych Baterii. Do celów edukacyjnych ma służyć też przygotowana leśna ścieżka przyrodnicza „Leśny Parów”.
– Luźna forma prowadzenia zajęć działa na uczniów dopingująco i pozwala im w łatwiejszy sposób przyswoić przekazywane wiadomości. Pobudza też ich ciekawość, co przejawia się zwiększoną aktywnością – mówi Jacek Nowaczyk, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kole.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj