System dwóch worków na śmieci obowiązuje mieszkańców Tarnowa od 1 lipca br. W tym dniu zaczął obowiązywać w mieście Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku, który został przyjęty przez radnych 26 stycznia br.


Każdy mieszkaniec powinnien mieć dwa kubły lub dwa worki foliowe na śmieci. W pierwszym worku powinien gromadzić odpadki, które nie da się ponownie przetworzyć , a więc np. resztki po jedzeniu, żarówki, karton polączony z folią (czyli popularne opakowania na napoje).
Do drugiego worka powinien wrzucać rzeczy, które nadają się do odzysku – papier (np. karton, opakowania tekturowe) tworzywa sztuczne (np. plastikowe butelki, reklamówki), metale ( np. puszki), szkło opakowaniowe (np. butelki).


Reszta należy do spółdzielni mieszkaniowych, administratorów domów, właścicieli kamienic. To oni powinni zamówić u firm komunalnych odbierających śmieci dodatkowe kontenery na worki z odpadami pod powtórnego przerobu. Jeśli taki konter jest w wiacie śmietnikowej to właśnie do niego należy wrzucić worek.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj