Wodociągi Kieleckie" Sp. z o. o. oraz Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu S.A. zapraszają mieszkańców województwa świętokrzyskiego do udziału w konkursie fotograficznym "Oczyszczanie naszego środowiska". Zadanie jest ambitne: Konkurs ma charakter ekologiczny, a jego temat związany jest z oczyszczalniami ścieków: Sitkówka, Masłów, Barcza i Bartków. Trzeba więc zrobić fotografię, która będzie pokazywała pozytywny wpływ którejś z tych oczyszczalni ścieków na środowisko naturalne tych miejscowości i miasta Kielce. Konkurs ma przyczynić się do powiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców, a jego temat ma zachęcić uczestników do poszukiwania fotograficznego piękna i ekologicznego wymiaru w obiektach, gdzie zachodzą procesy oczyszczania ścieków.

Konkurs jest związany z Projektem "Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków ‘Sitkówka’ dla miasta Kielce", realizowanych przy zaangażowaniu środków unijnych z Funduszu Spójności.

źródło: wod-kiel.com.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj