W listopadzie (23-26.11.2010) w Poznaniu odbędzie się 22. edycja Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO. Będą im towarzyszyć Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA. Organizatorzy przyjęli już o 30 proc. więcej zgłoszeń do udziału w imprezie niż rok temu.

Patronat nad POLEKO sprawuje Minister Środowiska, a w loży partnerów zasiadają najważniejsze izby i stowarzyszenia branżowe. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest „Finansowanie inwestycji środowiskowych”.

Ekspozycja targów obejmować będzie następujące sektory branżowe: woda i ścieki, energia oraz energia odnawialna, odpady i recykling, powietrze, hałas i wibracje, zmiany klimatu, budownictwo komunalne i energetyczne, doradztwo i instytucje ochrony środowiska, edukacja ekologiczna. Nową branżą tegorocznej edycji targów POLEKO będzie rewitalizacja i rekultywacja. W ramach tej tematyki odbędzie się, współorganizowana razem z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, konferencja „Rewitalizacja odpowiedzią na wyzwania zrównoważonego rozwoju”.

Tradycyjnie podczas POLEKO wydzielone zostaną ekspozycje specjalne znane już z poprzednich edycji tych targów: Salon Czystej Energii, Salon Recyklingu, Salon Aparatury Kontrolno-Pomiarowej oraz Nauka dla Środowiska.

Już po raz trzeci targom POLEKO towarzyszyć będą Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA, które zapowiadają się niezwykle udanie. Zamówiona do tej pory powierzchnia wystawiennicza jest trzykrotnie większa w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Atutem targów KOMTECHNIKI jest wszechstronny zakres tematyczny obejmujący: sprzątanie i wywóz nieczystości, letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic, placów, utrzymanie zieleni miejskiej, transport zbiorowy i komunikację miejską, targowiska, hale i pozostałe obiekty komunalne, higienę i ochronę przed szkodnikami.

Wydarzeniem cieszącym się ogromną popularnością wśród zwiedzających jest City-Truck-Show (CTS), czyli pokazy sprzętu komunalnego na żywo na terenie otwartym. W ramach CTS możliwe będą konsultacje i porady z przedstawicielami firm prezentującymi swoje rozwiązania.
 
Więcej informacji na www.poleko.mtp.pl oraz www.komtechnika.pl

fot. MTP

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj