Władze Siedlec w sprytny sposób promują i zachęcają do segregowania odpadów. Nagrodą dla dzielnicy, w której segregacja jest najdokładniejsza, będzie realizacja inwestycji ekologicznej wybranej w głosowaniu mieszkańców.

Zakład Utylizacji Odpadów zachęca mieszkańców Siedlec do segregowania poprzez kampanię promocyjną „Siedlce? Naturalnie!” i propozycję wyboru inwestycji pro-ekologicznej w ramach głosowania w tzw. eko-budżecie. Obok budżetu obywatelskiego to druga propozycja, w której mieszkańcy decydują o tym, co powstanie w ich najbliższym otoczeniu.

Segregując śmieci lepiej lub gorzej, mieszkańcy decydują o pozycji swojej dzielnicy w rankingu. Jeśli dzielnica będzie segregować odpady lepiej od innych, uzyska możliwość realizacji inwestycji ekologicznej za 100 tys zł.

Stworzono listę 12 projektów do realizacji – częściowo są to projekty z ubiegłego roku, ale w większości nowe. Są to małe inwestycje proekologiczne, sportowe i rekreacyjne, każda o wartości ok. 100 000 zł.

Siedlce podzielono na cztery sektory – te same obszarowo, na jakie miasto podzielone jest w związku z odbiorem segregowanych odpadów. W każdym z sektorów mieszkańcy mogą wybierać spośród trzech projektów, które mogą zostać zrealizowane.

Miasto Siedlce i ZUO zrealizują jednak tylko jeden projekt. O tym, który projekt zostanie finalnie zrealizowany zadecyduje najwyższy współczynnik segregacji odpadów osiągnięty w danym sektorze za cały rok 2018. Co miesiąc ZUO będzie aktualizować informacje o poziomie zbiórki w poszczególnych sektorach.

W zeszłym roku mieszkańcy najlepiej segregującego sektora miasta “wygrali” dla swojej dzielnicy stojaki rowerowe i stacje naprawcze rowerów.

Wśród propozycji inwestycji poddanych głosowaniu w 2018 r. są m.in. wodny plac zabaw, bezpieczne przejścia dla pieszych, plac zabaw i siłownia zewnętrzna, ścieżka zdrowia, cztery stacje roweru miejskiego, wymiana oświetlenia na oprawy LED, ławki dla mam karmiących oraz poidełka przy placach zabaw, ścieżka rowerowa przy ulicy Plażowej, urządzenia do street workoutu i pojemniki podziemne do segregacji odpadów – ul. Warszawska.

Władze miasta przypominają, że UE narzuciła na samorządy terytorialne UE obowiązek osiągnięcia bardzo wysokiego poziomu segregacji odpadów – do 2020 roku muszą one segregować 50 proc. swoich śmieci. W Siedlcach za rok 2017 ten współczynnik wyniósł nieco ponad 20 proc.

– Dlatego Zakład Utylizacji Odpadów przy wsparciu Miasta Siedlce, podejmuje różnorodne działania marketingowe i promujące segregowanie odpadów. Naszym celem jest zwiększanie świadomości mieszkańców nt. selektywnej zbiórki odpadów, a w efekcie podniesienie współczynnika segregacji odpadów. To bardzo ważne, ponieważ na miasto za zbyt niski poziom recyklingu będą nakładane kary finansowe – informuje siedleckie ZUO.

Czytaj więcej

Skomentuj