Na miejsce wakacyjnego wypoczynku chętnie wybieramy atrakcyjne przyrodniczo tereny – lasy, jeziora, morze czy góry. Ale czy Polacy naprawdę cenią przyrodę? Czy Polak = ekolog? Prezentujemy wyniki pierwszych rządowych badań społecznych na temat ekologii w Polsce.

Pod lupą badaczy znalazło się i to, co myślimy o ekologii, ale też to, co robimy, szczególnie jeśli chodzi o gospodarkę odpadami, zmiany klimatu, racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, proekologiczne zachowania konsumenckie i stosunek do ekologii. Przepytaliśmy ponad 1000 osób, żeby uchwycić ekologiczny portret Polaków i móc śledzić to, jak będzie się on zmieniał w przyszłości.

Najbardziej boimy się trzech ekologicznych problemów: zanieczyszczenia powietrza (aż 54% z nas), problemu śmieci (53%) i zanieczyszczenia wód (53%). Śmieci są dla nas takim utrapieniem, że zgadzamy się nawet na bardziej rygorystyczne przepisy czy ostrzejsze kary za wyrzucanie ich w niedozwolone miejsca. Jednocześnie tylko 45% Polaków deklaruje, że odpady segreguje regularnie, a 17%, że robi to sporadycznie. Do większej aktywności w tym obszarze zachęciłyby nas bardziej powszechna dostępność pojemników do segregacji oraz akcje edukacyjno-informacyjne pokazujące, jak segregować we właściwy sposób.

70 proc. społeczeństwa czuje się odpowiedzialna za  lokalne otoczenie i środowisko. Pytani, dlaczego warto chronić przyrodę odpowiadamy, że z troski o przyszłe pokolenia (67%) i o zdrowie (64%). Mniej niż 1% badanych twierdzi, że nie warto nic robić w tym kierunku.

Statystyczny proekologiczny Polak demonstruje swój pozytywny stosunek do środowiska głównie korzystając z toreb wielorazowego użytku podczas zakupów. Ponadto, już co trzeci badany często zwraca uwagę na oznaczenia ekologiczne na produktach. Za inny, powszechny wśród Polaków, sposób na ochronę środowiska można także uznać oszczędzanie energii. Nie robi tego tylko co dziesiąta osoba. Przodują tu mężczyźni – 13% nie oszczędza energii, wśród kobiet odsetek ten wynosi 8%.

Zmiany klimatu to coraz powszechniej dostrzegane zjawisko. Tego samego zdania jest zdecydowana większość respondentów. 80% z nich potwierdza, że aktualnie mamy do czynienia ze zmianami klimatu. Za główne ich przyczyny uważamy: zanieczyszczenie środowiska (57%), emisję gazów cieplarnianych (56%), postęp techniczny (44%) oraz wycinanie obszarów leśnych (37%). Jednocześnie Polacy czują się współodpowiedzialni za  przeciwdziałanie zmianom klimatu – uważa tak 63% respondentów.  Podobnie wygląda kwestia zasobów naturalnych. Aż 86% osób zgadza się, że ulegają one uszczupleniu. Tylko 2% mniej respondentów uważa, że każdy człowiek ma wpływ poprzez swoje indywidualne działania na stan zasobów naturalnych.

Podsumowując tegoroczne wyniki badania minister  Marcin Korolec wskazuje, że są one ważne nie tylko dla planowania polityki ochrony środowiska, ale też dla każdego Polaka: – Polacy na miejsce wakacyjnego wypoczynku wybierają najchętniej lokalizacje atrakcyjne przyrodniczo – cieszy mnie to jako ministra środowiska. To znaczy także, że w wakacje doceniamy, że warto dbać o  nasz zielony „kapitał”. Badanie pokazało, że Polacy najbardziej boją się trzech ekologicznych problemów: zanieczyszczenia powietrza, problemu śmieci i zanieczyszczenia wód. Już dziś te trzy obszary są dla mnie priorytetowe i stale wzmacniamy działania, żeby skutecznie się z nimi uporać.  Bardzo ważnej jest według mnie, że Polacy są świadomi problemu śmieci i są przygotowani na to, że walka z nim będzie wymagać zaangażowania każdego z nas. Sukces wycofywania torebek foliowych ze sklepów to dowód, że to możliwe.

———

Ogólnopolskie badanie zostało zrealizowane metodą wywiadu indywidualnego wspomaganego komputerowo (CAPI) na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski w wieku 15 lat, i więcej lat, liczącej 1004 osoby. Podobne sondaże będą powtarzane co roku, żeby systematycznie monitorować świadomość i zachowania ekologiczne mieszkańców Polski.

źródło: MŚ

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj