W celu zapewnienia gminom wsparcia merytorycznego i praktycznego dotyczącego ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z 13 września 1996 r.), Ministerstwo Środowiska nawiązało współpracę z czterema ekspertami, którzy będą udzielali informacji w zakresie: zasad ustalania opłat, prawa samorządowego, przetargów i konkurencyjności oraz technologii przetwarzania odpadów komunalnych. Do dyspozycji samorządów jest adres e-mailowy (ekspert@mos.gov.pl), na który zainteresowani powinni przesyłać swoje pytania i wątpliwości.

oprac. Aleksandra Pawlina

Czytaj więcej

Skomentuj