1 / 26

Zakończyła się kolejna edycja konferencji „Eksploatacja i rekultywacja składowisk”, która w tym roku odbywała się w dniach 5-7 marca w Szklarskiej Porębie. Organizatorzy w tym roku postawili na praktyczne aspekty zarządzania składowiskami odpadów umożliwiając uczestnikom m.in. wzięcie udziału w ciekawych warsztatach.

Tegoroczne spotkanie zgromadziło ponad 130 osób, w większości decyzyjnych z branży gospodarki odpadami: prezesów, członków zarządu, dyrektorów, kierowników technicznych składowisk odpadów i instytucji związanych z przetwarzaniem odpadów.

Na konferencji nie zabrakło również przedstawicieli samorządów, kadry naukowej oraz przedstawicieli firm dostarczających technicznych rozwiązań dla branży.

Program konferencji tworzyły cztery sesje tematyczne: aspekty prawne i ekonomiczne składowisk odpadów, rekultywacja składowisk i edukacja ekologiczna, eksploatacja i biogaz na składowiskach, pożary i monitoring. Podczas tegorocznej edycji zastosowano nową formułę konferencji – przeprowadzono warsztaty dla praktyków poruszające ważne problemy składowisk odpadów.

Uczestnicy docenili możliwość dyskusji na ważne dla nich tematy. Największym zainteresowaniem cieszyły się aktualne problemy związane z eksploatacją, wynikające szczególnie ze zmian prawnych. Uczestnicy mogli skorzystać także z porad ekspertów i szerzej omówić występujące na składowiskach odpadów problemy takie jak: uzyskiwanie decyzji administracyjnych, rozwiązania energetyczne, biogaz na składowiskach, uciążliwość odorowa. Podczas tegorocznej konferencji uczestnicy mogli także testować sprzęt do wykrywania zanieczyszczeń środowiska m.in. kamery termowizyjne oraz skanery 3 D.

Partnerami tegorocznej edycji były następujące firmy i organizacje: Refunda, 3 Weld, Colonnade, kancelaria DZP, KIGO, PIGO, ZPGO oraz Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj