Projekt nowelizacji ustawy o handlu uprawnieniami emisji do powietrza gazów cieplarnianych opublikowano 9 czerwca br. na stronach Ministerstwa Środowiska. Zakłada on uporządkowanie przepisów o funkcjonowaniu wspólnotowego i krajowego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Projekt ustawy doprecyzowuje i wyjaśnia problemy wynikające z różnej interpretacji przepisów pojawiających się w trakcie funkcjonowania systemu handlu. Zakłada on m.in. utworzenie urzędu Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji. Z projektu wynika też, że Minister Środowiska będzie sprawował nadzór nad funkcjonowaniem systemu i koordynował współpracę międzynarodową w zakresie handlu uprawnieniami emisji gazów do atmosfery.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj