1 / 6

Ogłoszono wyniki dwóch konkursów o tematyce ekologicznej dla dzieci z terenu woj. mazowieckiego – VII edycji konkursu pn. „Kalendarz z energią” skierowanego do przedszkoli oraz XIII edycji konkurs pn. „Świadoma energia – oszczędzamy i zmieniamy źródła” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Uroczysta gala odbyła się w warszawskim kinie Praha.

Celem tegorocznych edycji konkursu było promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Popularyzacja tematu OZE miała zwiększyć zainteresowanie źródłami energii odnawialnej wykorzystywanymi w gospodarstwach domowych.

„Kalendarz z energią”

Aby wziąć udział w konkursie należało stworzyć pracę plastyczną według własnego pomysłu w formie kalendarza formatu A1 lub A2 z dowolnych materiałów oraz z zastosowaniem różnorodnych technik. Praca mogła zostać wykonana przez maksymalnie troje dzieci. Regulamin konkursu dopuszczał pomoc osoby dorosłej – nauczyciela podczas czynności zbyt trudnych do wykonania przez dzieci lub dla nich niebezpiecznych. Przy ocenie prac konkursowych komisja wzięła pod uwagę pomysłowość, oryginalność, samodzielność, jak również walory estetyczne, dekoracyjne i edukacyjne.

Do rywalizacji zgłosiło się 58 placówek przedszkolnych. Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoniła trzech laureatów oraz przyznała sześć wyróżnień.

„Świadoma energia – oszczędzamy i zmieniamy źródła”

W drugim konkursie wzięło udział ponad 700 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Mazowsza. Przeprowadzono go w trzech etapach: szkolnym, lokalnym i wojewódzkim. Uczestnicy konkursu zostali ocenieni w trzech kategoriach wiekowych: klasy 0-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz klasy I-III gimnazjów. Każda z grup musiała przygotować konkretne rodzaje prac: Pierwsza grupa wiekowa – plakat ekologiczny, druga – komiks, natomiast trzecia – prezentację multimedialną. Do finałowego, wojewódzkiego etapu konkursu zakwalifikowało się 18 uczniów z: Legionowa, Płocka, Ciechanowa, Pionek, Sterdyni, Raków, Wołomina, Małkini Górnej, Łosic, Łęgu Probostwa, Radomia, Mochowa, Mińska Mazowieckiego, Karniewa oraz Żuromina. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów poszczególnych kategorii i przyznała 9 wyróżnień.

Laureaci konkursów otrzymali cenne nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego, pomocy dydaktycznych oraz publikacji o tematyce edukacyjno-ekologicznej.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj