Zaprezentowano nowych ministrów w, również nowym, resorcie aktywów państwowych, na czele którego stanął Jacek Sasin. Większość rozproszonych dotąd po różnych ministerstwach zagadnień energetycznych trafi właśnie do MAP.

Wiceministrowie aktywów państwowych w nowym rządzie, jak wynika z oficjalnej strony resortu, to Adam Gawęda (Pełnomocnik Rządu do Spraw Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego), Tadeusz Skobel i Tomasz Dąbrowski.

Programy i projekty, którymi zarządzać będzie MAP, a które do tej pory rozproszone były po różnych resortach, to m.in.: elektromobilność w Polsce, program “Mój Prąd”, aukcje na rynku mocy, program dla sektora górnictwa węgla kamiennego, program polskiej energetyki jądrowej, klastry energii, projekty współfinansowane z funduszy europejskich w sektorze energetycznym, promowanie audytów energetycznych.

Większość z tych zadań realizowana będzie we współpracy z innymi resortami i instytucjami publicznymi.

Z informacji zamieszczonych na wciąż budowanej i aktualizowanej stronie Ministerstwa Aktywów Państwowych wynika, że w jego ramach funkcjonować będą m.in.:

  • Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
  • Departament Elektroenergetyki i Ciepłownictwa,
  • Departament Energii Jądrowej,
  • Departament Innowacji i Rozwoju Technologii,
  • Departament Nadzoru i Polityki Właścicielskiej,
  • Departament Funduszy Europejskich,
  • Departament Ropy i Gazu,
  • Departament Spraw Międzynarodowych.

Choć z zamieszczonych na stronie MAP informacji nie wynika to wprost, dowiedzieliśmy się, że do resortu tego trafią także zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii, m.in. dotychczasowy Departament Energii Odnawialnej i Rozproszonej funkcjonujący w ramach zlikwidowanego Ministerstwa Energii. Nie wiadomo jednak, czy będzie to rozwiązanie stałe, czy tylko tymczasowe.

Z kolei ze strony internetowej nowego Ministerstwa Rozwoju, na czele którego stanęła dotychczasowa minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz (ministerstwo zlikwidowane), wynika, że w ramach tego resortu kontynuowane będą programy związane z ograniczaniem niskiej emisji, m.in. „Stop Smog” oraz „Czyste Powietrze”.

Resort ten ma również nadzorować takie kwestie jak gospodarka o obiegu zamkniętym, ślad środowiskowy, programy usuwania azbestu, termomodernizacja, wsparcie dla branży urządzeń grzewczych i sektora ciepłowniczego czy krajowe klastry kluczowe. Wiceministrami rozwoju zostali Marcin Ociepa, Marek Niedużak i Marek Redźko.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj