W podwarszawskiej Jabłonnie powstanie nowoczesne Centrum Badawcze. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego realizacja innowacyjnego projektu Polskiej Akademii Nauk dofinansowana zostanie ze środków unijnych kwotą ponad 75,8 mln zł.

Preumowę dotyczącą inwestycji podpisali, 22 marca br., Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, wicemarszałek Stefan Kotlewski oraz zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN prof. Tomasz Kowalewski.

Projekt zakłada utworzenie Centrum Badawczego, które składać się będzie z zespołu kilku – tematycznie spójnych – laboratoriów badawczych wraz z niezbędnym zapleczem hotelowo-seminaryjnym i infrastrukturą. Najważniejszym elementem składowym Centrum będzie Energooszczędny Hotel Inteligentny (EDI). Ten unikalny w skali kraju kompleks badawczy i demonstracyjny pełnić będzie także funkcję hotelową i seminaryjną. EDI wyposażony zostanie we wzajemnie skojarzone i „inteligentnie” sterowane urządzenia zapewniające samowystarczalność energetyczną ze źródeł odnawialnych. Każde z tych urządzeń zostanie tak zaprojektowane i zlokalizowane w obrębie jednostki hotelowej, że będzie mogło stanowić odrębne stanowisko do prac badawczych. Do głównych zadań Centrum będzie należało prowadzenie m.in. prac badawczych dotyczących: strategii rozwoju nowych źródeł energii, odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii, biopaliw, ekologicznych skutków konwersji energii, a także wdrażanie nowych technologii z obszaru nowych i odnawialnych źródeł energii oraz akumulacji energii.

Wartość projektu wyniesie 89 657 942 zł, z czego unijne dofinansowanie to 75 851 733 zł. Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji to lata 2009–2013.

źródło: mazovia.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj